Opleiding Psychosociale Begeleiding, Psychosociaal Werk, Psychologie & Transpersoonlijke Counseling

opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma wordt gegeven op zaterdagen en enkele weekenden in drie studiejaren.
De leerstof wordt aangeboden in de vorm van colleges, syllabi, readers, literatuurreferenties, workshops en trainingen. Colleges en zelfstudie vormen de theoretische onderbouwing van de vaardigheids- en praktijkgerichte trainingen en workshops.
Continuering van de studie voor een rijkserkend traject is mogelijk.

Bekijken

instroom studenten

Onze opleiding is geschikt voor mensen met verschillende achtergronden en vooropleiding. Onze studenten hebben echter gemeen dat zij op een persoonlijke, gelijkwaardige en effectieve manier met anderen willen omgaan.
Wij leren onze studenten ‘anderen helpen zichzelf te helpen’
Het betreft volwassenonderwijs en de gemiddelde leeftijd van onze studenten is ongeveer 38 jaar.

Bekijken

onze afgestudeerden

Onze afgestudeerden functioneren naar alle tevredenheid en adequaat in hun werk.
Na het behalen van diploma blijkt door de jaren heen ongeveer 75% van de afgestudeerden in het brede werkveld werkzaam te zijn.

Bekijken

brochure aanvragen deelname info-dag

Vraag hier een brochure en/of een gratis oriëntatiegesprek aan.

Info-bijeenkomst voor het aankomende studiejaar: voorjaar 2017; verder steeds individuele oriëntatie- en voorlichtingsgesprekken (gratis en vrijblijvend).

Aanvragen

Opleiding Jungiaanse therapie

Nieuwe opleiding Jungiaanse Therapie.
In de begeleiding van mensen gaat het bij Jung om de ontvouwing van wat in het innerlijk van de mens ligt besloten en toegedekt.
Hierbij staat het woord ‘ziel’ centraal, waarbij het individuatie proces zelf, zoals Jung het bedoeld heeft, de sturende kacht vormt.

Bekijken

Voortgezette opleiding kunstzinnige counseling

De voortgezette eenjarige opleiding Kunstzinnige Counseling is voor hulpverleners en begeleiders die met het beeldend vermogen van de cliënt willen werken, het creatieve dynamische proces dat helend voor de mens is.
Er wordt met beeldend materiaal gewerkt en de dieptepsychologische achtergronden worden doorgrond.
Deze opleiding start een maal per jaar in het najaar.
Bij onvoldoende vooropleiding is een ‘reparatie’traject mogelijk.

Bekijken

Bij- en nascholingen

Symboliek – Venster naar de ziel
POH GGZ
Jungiaans Coachen/Psychoanalytische Therapie
Familie-opstellingen
Rouw en Rouwverwerking
Autobiografisch Schrijven
Cursus Contextuele Hulpverlening
De dood omarmd, sterven en stervensbegeleiding
Transactionele Analyse
Kunstzinnige Counseling
Jungiaanse Therapie
Het opzetten van de eigen praktijk

Bekijken

Bij- en nascholingen op maat

Ook kan de opleiding voor een groepje oud-studenten en collega’s uit aanverwante vakgebieden een geheel nieuw studietraject of een module opzetten, op maat gemaakt en aangepast aan de studiebehoefte van het groepje. Samen met uw collega’s bijblijven op uw vakgebied met behulp van bijscholing in de gezondheidszorg.
Het minimum aantal deelnemers ligt dan op zes cursisten.

Bekijken

Welkomstwoord

Onze Academie, een particuliere stichting, geeft al bijna 40 jaar onderwijs in de geestelijke gezondheidszorg.

De opleiding Psychosociale Begeleiding, met afstudeervarianten psychosociaal werk, transpersoonlijke counseling en psychologie, wordt op HBO-niveau aangeboden door gerenommeerde docenten en trainers.
Kwaliteit, ervaring en deskundigheid staan dan ook hoog in het vaandel.

Bij- en nascholingsactiviteiten en voortgezette opleidingen, die rekening houden met je baan, worden aangeboden voor diegenen die een opleiding psychologie, (transpersoonlijke) counseling en psychosociaal werk voltooid hebben, maar ook voor psychologen en collega’s van aanverwante vakgebieden met een psychologisch component.

Onze brede mensvisie wordt weerspiegeld in de naam ‘Integrale Menswetenschappen’.
Het verdiepende aspect, de gelaagdheden van menselijk bewustzijn, reguliere én niet-reguliere visies worden bestudeerd en geïntegreerd. De visie ‘een ander helpen zichzelf te helpen’ staat centraal, omdat wij geloven in de innerlijke veerkracht van iedere mens. Buiten alle psychologische stromingen en therapievormen speelt ook de persoonlijkheid van de hulpverlener een belangrijke rol.

Wij geven antwoord op de dure gezondheidszorg met steeds minder financiële middelen door hulpverleners op te leiden die effectief, professioneel, maar ook verdiepend kunnen werken.
De toename van onze afgestudeerden in deze arbeidsmarkt is dan ook nog steeds groeiend!

Je bent van harte welkom op onze Academie!

 

onze visie

Volgende informatiebijeenkomst(en)

  • Psychosociaal werk, Psychologie en (Transpersoonlijke) Counseling :  info-bijeenkomst voor het aankomende studiejaar :  voorjaar 2017; verder steeds individuele oriëntatie- en voorlichtingsgesprekken (gratis en vrijblijvend).

 

 

Brochure

Indien je de informatie gevonden op de website rustig thuis wilt doorlezen.

Brochure aanvragen

Deelname info-dag

Deelnemen aan de info-dag

oriëntatiegesprek

Een kennismakings-oriëntatiegesprek om je zo goed mogelijk voor te lichten.

 

Gesprek aanvragen

Voor studenten

Onze studenten kunnen hier inloggen naar de portfolio (cijferlijst), syllabi en (scriptie-)bibliotheek.

 

 

Studenten login

diplomering

  • Je kunt het hele jaar afstuderen!