Bedrijfsleven & gezondheidszorg

Bedrijven, maar ook geestelijke gezondheidszorg-instellingen, zoeken vaak naar een geschikte cursus voor het management en personeel.
Deze kan liggen op het gebied van bij- en nascholing (zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘Bij- en nascholing’ bij Overige Scholingsmogelijkheden), maar ook op gevarieerde onderwerpen zoals ‘omgaan met Stress’, ‘omgaan met Conflicten’, ‘Individuele Gespreksvoering’, ‘omgaan met Teams en Groepen’, ‘introductie Coaching en Mediation’, ‘omgaan met Agressie’ en andere bedrijfsgerelateerde onderwerpen. Burnout en ziekte kan vaak gereduceerd worden indien een werknemer bewuster omgaat met zichzelf en de omgeving, waarbij zeker gekeken kan worden of de juiste persoon op de juiste werkplek is terechtgekomen. Bij reorganisaties binnen een bedrijf is het vaak moeilijk om de geschiktheid van de werkplek te toetsen aan de werknemer.
Wij leiden uw management-team en personeel op om dit zelf in het bedrijf te kunnen toepassen.
Ziekte onder het personeel, stress en burnout kan erg veel geld kosten, terwijl de oplossing en de mogelijkheden om dit probleem te helpen voorkomen wellicht eenvoudiger zijn dan men in eerste instantie vermoedde.
Omgaan met mensen en inzicht in zichzelf, het effect van ons gedrag en onze communicatie op anderen, zijn vaardigheden die een manager niet in een hbo, of universitaire studie krijgt aangeboden, terwijl deze aspecten van grote invloed zijn op het functioneren van de werknemer en de resultaten die worden behaald.
Bewustwording van niet enkel ‘wat’ men doet, doch ook ‘hoe’ men iets doet is van wezenlijk belang.
De Academie SPSO biedt cursussen op maat aan voor het bedrijfsleven, waarbij gekeken wordt naar hetgeen het bedrijf nodig heeft. Werknemers die met plezier naar hun werk gaan en voldoening uit hun werkgerelateerde activiteiten halen zullen een prettige sfeer uitstralen en hun werk beter doen.
Managers leren om effectief communicatief in het werkveld te staan.
Cursussen kunnen als incentive aan het personeel worden aangeboden, bijvoorbeeld met als doel het functioneren binnen het bedrijf zo efficiënt mogelijk te maken, terwijl het een stimulans vormt zichzelf bewuster te verbeteren. De voldoening die een werknemer uit haar of zijn functioneren behaalt staat in directe verbinding met de resultaten van dat functioneren.
Daaruit volgt dat het zowel voor werknemer als werkgever aantrekkelijk is de Academie een cursus op maat te laten ontwikkelen.
Centraal bij de cursussen die de Academie aanbiedt staat het integrale karakter van onze opleidingen, waarbij het erom gaat dat de mens die met hart en ziel zijn of haar werk kan doen, betere resultaten zal behalen en vreugde uit arbeid.
Zo ook zien wij een bedrijf als een bezielde onderneming, waarbij men bewust heeft te blijven van datgene wat de bezieling voortbracht.
Onze opleiding heeft een team van uitermate professionele en gespecialiseerde trainers en docenten, die volop in het werkveld staan, waardoor op flexibele wijze kunnen inspringen op de vraag naar een cursus op maat.
Indien uw bedrijf of instelling interesse heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.