Transactionele Analyse

‘Methoden werken niet, mensen werken.’

Er bestaat behoefte aan  korte en effectieve opleidingen en daarom biedt de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO de volgende korte vijfdaagse cursus verdieping in Transactionele Analyse aan voor afgestudeerden en oud-studenten van de SPSO en collega’s uit aanverwante vakgebieden.

Een intensieve (bij- en nascholing) verdeeld over 5 dagen over Transactionele Analyse.

Inleiding

De International Transactional Analysis Association hanteert de volgende definitie:

“TA is een persoonlijkheidstheorie en een systematische psychotherapie t.b.v. persoonlijke groei en persoonlijke verandering”.

TA als communicatie- en ontwikkelingstheorie doet ons een methode aan de hand voor de behandeling van individuen, paren, gezinnen, groepen en organisaties. Inzicht in het scriptpatroon en de mogelijkheid tot het nemen van herbesluiten bieden een nieuw perspectief op autonomie.

Verschillende deelconcepten vormen bouwstenen van één samenhangend geheel: Ego-posities, Transacties, Strooks. Injuncties, Drivers en Allowers, Tijdstructurering, Levensposities en Script.

Algemeen

Deze cursus is een verdieping op het onderwerp Transactionele Analyse.

Kernbegrippen die tijdens de SPSO colleges/trainingen over dit onderwerp aan de orde zijn geweest worden opgefrist en van daaruit verder uitgediept, zoals hieronder meer in detail beschreven.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn :

In deze 5 daagse training gaan persoonlijke en professionele ontwikkeling hand in hand.

Je doet kennis op over jezelf en de belangrijkste concepten uit de TA waarmee je als hulpverlener van betekenis kunt zijn voor de cliënten waarmee jij werkt. Dit gebeurt o.a. op basis van jouw persoonlijke  ervaring als deelnemer van een TA groep.

In de ochtend sta jij als persoon centraal; we onderzoeken aan de hand van een specifieke hypothese of/hoe deze in jouw leven van toepassing is. Hierbij komen de genoemde TA basisconcepten aan de orde.

In de middag sta jij als professional centraal; we kijken met andere ogen terug op de ochtend, diepen de basisconcepten uit en oefenen ermee.

Ook komen aan de orde: Het verschil tussen structurele analyse en transactionele analyse, 4 manieren om de ego-posities te herkennen, de reddersdriehoek, overdracht en tegenoverdracht.

Tijdens de cursus is de inbreng van de cursisten dus een belangrijke leidraad. en worden de praktische oefeningen en opdrachten ingezet.De aangeboden werkvormen zijn daarmede op de praktijk gericht.

Begeleider

Jerry Bochem omschrijft zijn drive als

“ervaringsgericht leren in team- en/of groepsverband mogelijk maken”.

Als maatschappelijk werker geschoold, heeft hij zich verdiept in TA, NLP, groepswerk en organisatieopstellingen. Vanaf 1976 is hij in diverse functies en organisaties werkzaam geweest. Sinds 2002 combineert hij een reguliere baan met zijn eenmanszaak MO Maatschappelijk Ondernemen. Hiermee heeft hij ook geparticipeerd in verschillende buitenlandse projecten, waaronder meerdaagse trainingen in 2 psychiatrische ziekenhuizen in Turkije.

“ In 1979 kwam ik voor het eerst in aanraking met de concrete toepassingsmogelijkheden van Transactionele Analyse. Sindsdien heeft het me niet meer losgelaten en heb ik er in mijn professionele praktijk steeds weer gebruik van kunnen maken; de mogelijkheden zijn oneindig.”

Vooropleiding

Mensen die bereid zijn zichzelf beter te (laten) leren kennen.                                      `

Professionals die verdieping zoeken en geïnteresseerd zijn in handvatten om in hun praktijk Transactionele Analyse te kunnen gebruiken, zowel individueel als in groepsverband.

 

“Anderen begrijpen is kennis; jezelf begrijpen is verlichting

(Lao Tze)

Eindtermen

De cursist heeft een groter scala aan (praktijk)mogelijkheden tot zijn/haar beschikking gekregen en weet die toe te passen in de praktijk van het begeleiden van mensen.

De cursist krijgt na het volgen van de cursus een certificaat ‘Transactionele Analyse’ op basis van aanwezigheid, verwerkte opdracht(en) en evaluatie door de docent.

Vorm en kosten

Cursusduur 5 dagen, op zaterdagen aangeboden.

Data : zondagen/zaterdagen van 10.00 – 16.30 uur (2 dagdelen) :

Groep : minimaal 6 personen.`

Voor verdere informatie over data en kosten kunt u contact opnemen met de administratie van de opleiding : adm@spso.nl