beroepsmogelijkheden

Onze opleiding is geschikt voor mensen met verschillende achtergronden en vooropleiding. Afgestudeerden stromen in een breed werkveld uit en er zijn verschillende beroepsmogelijkheden, zoals :

Geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg

Maatschappelijk werker, psychosociaal werker, therapeutisch medewerk(st)er, co-therapeut(e), praktijkbegeleid(st)er, (kinder)dagverblijven, sociotherapeut(e), buddy, rouwbegeleider, bijstandsconsulent, psychologisch werkende of groepsleid(st)er in/bij: ziekenhuizen, psychotherapeutische gemeenschappen, GG en GD’s, klinieken voor verslavingsziekten, CAD’s, verpleeghuizen, revalidatiecentra, herstellingsoorden, crisiscentra, beschermende woonvormen, instellingen voor thuislozenzorg en voor getroffenen door oorlog en geweld, jeugdhulpverleningsinstellingen, maatschappelijke werkinstellingen, mantelzorginstellingen, POH – GGZ.

Justitiële sector

Groepsleid(st)er of sociotherapeut(e) in instellingen van voogdijwezen en voor behandeling van (jeugdige) delinquenten en terbeschikkinggestelden.

Educatieve en culturele sector

Schooldecaan, medewerk(st)er bij schoolbegeleidingsdiensten, leerplichtconsulent, schuldhulpverlener, medewerker educatieve centra, medewerker slachtofferhulp, emancipatiewerk, organisaties voor allochtonen, (medische) kleuterdagverblijven; train(st)er communicatieve en sociale vaardigheden bij overheid en bedrijfsleven; groepsleid(st)er in kindertehuizen, jongerenadvies-, vormings- en opvangcentra, opvang en begeleiding van alleenstaande ouders en hun kinderen.

Zelfhulporganisaties

Coördinator en begeleid(st)er van georganiseerd vrijwilligerswerk, patiënten- en ouderverenigingen.

Personeelswerk

Teamhoofd afdeling van ziekenhuizen, coördinator bij revalidatiecentra, telefonische hulpdiensten, telefooncirkels van het Rode Kruis, personeelsfunctionaris, P&O adviseur, arbeidsdeskundige, verzuimbegeleider, loopbaanbegeleider, outplacement/reïntegratie-consulent, vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werker, trainer/coach.

Niet-reguliere sector

Zelfstandig gevestigd psychosociaal werkende/begeleider, (transpersoonlijk) counselor, soms in combinatie met een specialisatie zoals: natuurgeneeskunde, yoga, meditatie, astrologie, lichaamsgerichte therapie, kunstzinnige of creatieve therapie, integrale psychotherapie, hypnotherapie.