beroepsvereniging

LVPW

Vanuit de activiteiten van een aantal zeer enthousiaste afgestudeerde studenten is de zelfstandige onafhankelijke LVPW (Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden) opgericht.

Deze vereniging staat los van de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO, maar is er wel uit ontstaan.

Tot de beroepsvereniging worden afgestudeerde studenten van de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO toegelaten en afgestudeerden van andere opleidingen, mits de inhoud en de kwaliteit van de gevolgde studie als voldoende wordt bevonden.

De beroepsvereniging onderhoudt contacten met het werkveld, organiseert cursussen, lezingen en workshops en vormt een schakel tussen het werkveld en het opleidingsveld.

Voor meer informatie kun je terecht bij :

E-mail: info@lvpw.nl

Website: www.lvpw.nl