opleidingsprogramma Psychosociale Begeleiding

(afstudeervarianten : Psychosociaal Werk, Transpersoonlijke Counseling en Psychologie)

Het drie-jarig opleidingsprogramma wordt in de regel gegeven op zaterdagen en tijdens weekenden.
De leerstof wordt aangeboden in de vorm van colleges, syllabi, readers, literatuurreferenties, workshops en trainingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle benodigde audiovisuele hulpmiddelen. Colleges en zelfstudie vormen de theoretische onderbouwing van de vaardigheids- en praktijkgerichte trainingen en workshops.

Er worden op jaarbasis ongeveer 9 college-/workshopdagen gehouden. Deze worden alle op zaterdagen georganiseerd.
De trainingen worden in het eerste en tweede jaar gedeeltelijk tijdens weekenddagen of weekenden gegeven. Een trainingsdag behelst twee dagdelen trainingen en een weekend behelst drie dagdelen training op zaterdagen en twee dagdelen training op zondag. Verder worden kleine studiegroepjes gevormd die samen studeren en studie-activiteiten uitvoeren zoals het oefenen van geboden trainingen.
Gemiddeld hebben studenten ongeveer een keer per veertien dagen afwisselend college of training.
De studiebelasting is zodanig dat je de studie kunt doen naast een full-time baan. Het precieze aantal uren is moeilijk te bepalen daar dit ook (inclusief colleges en trainingen) afhankelijk van vooropleiding en ervaring is. Gemiddeld rekent men op 10 tot 20 uur per week, inclusief colleges en trainingen.

Bij aanvang van het studiejaar ontvangen de studenten een studentenhandleiding, een college- en tentamenrooster, een collegekaart, een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur, een trainingsrooster en de indeling in een trainingsgroep.

Het is mogelijk een erkend studietraject te volgen dat opleidt tot een rijkserkend Bachelor programma. Kijk hiervoor elders op de website of vraag hierover informatie aan tijdens het oriëntatiegesprek of de informatiebijeenkomst.