Drs Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van vele werken over het vroegste christendom, mystiek, esoterische stromingen, androgynie, gnosis en hermetisme. Hij is medevertaler van De Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. Jacob Slavenburg verzorgt verschillende colleges aan de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO.