Frans van der Lem werkt sinds ruim 40 jaar in de gezondheidszorg, o.a. in de ambulante ouderenpsychiatrie. Tevens als POH, eerstelijnsconsulent en trainer voor psychiatrische deeltijdbehandeling. Zijn achtergrond is divers,  van sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker en groepswerker tot o.a. het geven van supervisie en het opzetten van verschillende projecten als interim leidinggevende.
Zijn interesse gaat uit naar de intuïtie van de uitvoerende hulpverlener. Wat drijft de goede hulpverlener? Het gaat o.a. om het contact met de cliënt en een reflectieve helderheid van geest. Frans van der Lem is vanaf het studiejaar 2010 docent aan de SPSO.