Mario Lamers (MMI) studeerde HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, aangevuld met een studie Sociaal Management en een Voortgezette Opleiding (VO) Systeemgericht Werken aan de Hogeschool van Nijmegen. Daarnaast volgde Mario allerlei studies via o.a. het Rino op het gebied van ouderbegeleiding, gezinsbehandeling en partnerrelatietherapie. De laatste jaren is Mario bezig met het opereren op het grensvlak van mens en werk en volgde daarvoor o.a. een leerroute Zingeving en Spiritualiteit in mens- en organisatieperspectief aan het Instituut ZIN in Vught. Recentelijk heeft Mario een Masterdegree behaald in Management en Innovatie. Hij is jarenlang werkzaam geweest in de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg, o.a. als ouderbegeleider, systeemconsulent en trainer. Momenteel werkt Mario als clustermanager bij een organisatie voor Pleegzorg en heeft een eigen bureau (Sens It) van waaruit hij werkzaamheden verricht op het gebied van mens- en organisatieontwikkeling. Zijn passie ligt in het op creatieve manieren tot stand brengen van ware ontmoetingen tussen mensen.