In memoriam – tot aller verdriet is in november 2017 onze oud-studente en docente Monique de Heij overleden. Ter nagedachtenis zullen we haar profiel nog enige tijd op onze website laten staan.

Monique de Heij heeft sinds 1990 een praktijk voor integratieve psychotherapie. In haar praktijk ontmoet ze o.a. uitbehandelde hulpvragers met ernstige problematiek. De vraag die haar bezig houdt is: ‘Wat is bestaansleegte, en waarom is betrokkenheid in een behandeling zo belangrijk?’
Daarvoor, vanaf 1977,  volgde Monique de opleiding A-verpleegkundige aan de School Vronestein te Voorburg. Na 17 jaar werkzaam te zijn geweest als verpleegkundige in diverse leidinggevende functies besloot ze haar passie te volgen. Ze voltooide drie studies aan de Academie Integrale Menswetenschappenen, en behaalde het Europees Certificaat voor Psychotherapie in 2007. Daarnaast heeft ze de Opleiding Imaginatie afgerond.
Tevens schreef ze het boek ‘Bestaansleegte’, hoe hechting leegte overwint. Monique geeft over dit onderwerp college aan de SPSO.