Masterclass Integrale Loopbaancoaching.

We leven in een snelle, veranderende en onzekere tijd. Banen liggen niet meer voor het oprapen. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Werk en privé lopen steeds meer door elkaar. Life time employment bij dezelfde werkgever is minder vanzelfsprekend. De vele uiterlijke prikkels (van o.a. social media) en verwachtingen lijken steeds meer bepalend voor iemands loopbaankeuze.
Door deze ontwikkelingen weet een loopbaan cliënt vaak niet meer welke richting te kiezen en is vaak de verbinding met zijn eerste authentieke verlangens kwijt geraakt. Hierdoor heeft vaak in de levensloop een afscheiding of scheuring plaats gevonden tussen de innerlijke verlangens en de uiterlijke loopbaan. Dit maakt dat de cliënt niet gelukkig is, niet meer weet wie hij in essentie is, wat hij van nature goed kan en wat hij van binnenuit echt wil in zijn loopbaan. De cliënt klopt met deze hulpvragen aan bij een loopbaancoach.

Integrale Loopbaancoaching visie

1. Integratie van innerlijk en uiterlijk bewustzijn

In de Masterclass Integrale Loopbaancoaching worden de schijnbaar tegengestelde werelden van innerlijke verlangens en uiterlijke werkelijkheid bewust samengebracht. We starten met de cliënt in contact te brengen met zijn innerlijke wereld (de wereld van authentieke verlangens, talenten, passies, drijfveren, overtuigingen en zielsbestemming). Vervolgens wordt de cliënt begeleid in het veruiterlijken en concreet vormgeven van zijn innerlijke wereld in de uiterlijke wereld. Door de innerlijke wereld van de cliënt in het bewustzijn te brengen en pas daarna te gaan onderzoeken hoe men dit in de uiterlijke wereld kan realiseren, brengen we een integratie aan in het innerlijke en uiterlijke bewustzijn van de cliënt. Hiermee wordt het zoekproces van de cliënt aanzienlijk verkort en is de loopbaanrichting duurzamer.

2. Integratie van verleden, heden & toekomst

De loopbaan en de levensloop van een cliënt staan niet los van elkaar, maar zijn met elkaar verbonden. De cliënt bevindt zich op een kruispunt in zijn loopbaan, waarbij zijn hulpvraag vaak gericht is op het maken van keuzes richting de toekomst (bv. Help me bij het vinden van een baan die echt bij me past). Voor een integrale begeleiding van de cliënt is het niet alleen van belang om vooruit te kijken, maar ook om te onderzoeken waar de cliënt vandaan komt en wat hij aan (belemmerende) ervaringen en overtuigingen met zich mee brengt. Deze belemmerende ‘oude’ patronen zitten vaak in de weg bij het vormgeven van een toekomstige loopbaankeuze.

3.              Diverse invalshoeken vanuit een integraal bewustzijn

In de Masterclass Integrale Loopbaancoaching wordt ervan uitgegaan dat een mens beschikt over een fysiek, mentaal, vitaal en transpersoonlijk (spiritueel) bewustzijnsniveau die integraal met elkaar zijn verbonden. De loopbaanvraag van de cliënt komt steeds voort uit een of meer van deze innerlijke bewustzijnsniveaus. De integrale loopbaancoach heeft dit te herkennen en zichtbaar te maken bij de cliënt. In de masterclass leert de integrale loopbaancoach vanuit een integraal bewustzijnsontwikkeling model de cliënt te begeleiden  Dit betekent dat de coach vanuit verschillende visies, stromingen en technieken leert te interveniëren op de verschillende bewustzijnsniveaus. Dit resulteert in een betere, duurzamere en meer volledige manier van loopbaan coachen.

Programma Integrale Loopbaancoaching

Het programma is opgebouwd uit 5 afzonderlijke dagen. Elke dag staat in het teken van een ander onderwerp die met elkaar een integraal geheel vormen. Hieronder volgt een korte beschrijving per dag:

Dag 1.  Een eerste loopbaanvraag verkenning vanuit integraal bewustzijn

Theorie:

 • Niveaus van bewustzijn
 • Integraal bewustzijns model

Praktijk:

 • Verkenning van de loopbaanvraag in het eerste gesprek
 • De opbouw van een integraal loopbaancoachings traject
 • Soorten loopbaanvragen
 • De relatie tussen de loopbaanvraag en de bewustzijn niveaus
 • Het onderscheid tussen innerlijke verlangens en uiterlijke (ego) behoeften

Dag 2.  De loopbaanvraag in perspectief van de levensloop

Theorie:

 • De persoonlijkheid vanuit innerlijk perspectief
 • De uiterlijke en innerlijke weg
 • Belemmerende patronen

Praktijk:

 • Regressieve vraagstelling als gesprekstechniek (vragen naar het verleden)
 • Autobiografisch werken
 • Betekenis geven aan (loopbaan) keuzes uit het verleden
 • Onverwerkte ervaringen en onbewuste motieven in relatie tot de loopbaan (vraag)
 • Voice dialogue in het loopbaan coachgesprek

Dag 3. De loopbaanvraag vanuit transpersoonlijk (spiritueel) perspectief

Theorie:

 • De loopbaanvraag vanuit transpersoonlijk (spiritueel) perspectief
 • Zielsverlangens, bewustzijnsontwikkeling & heelwording

Praktijk:

 • Progressieve vraagstelling als gesprekstechniek (vragen naar de toekomst)
 • De cliënt en zijn innerlijke verlangens (passies/talenten/dromen/zielsbestemming)
 • Zingevingsvraagstukken
 • Persoonlijk statuut in het loopbaan coachgesprek

Dag 4. Het veruiterlijken van de innerlijke verlangens

Theorie:

 • Vertalen van innerlijk bewustzijn naar uiterlijk bewustzijn
 • Concreet maken van de uiterlijke zoektocht (vacatures, social media, netwerkactiviteiten)

Praktijk

 • Concreet vorm geven aan de volgende loopbaanstap
 • Hulpbronnen aanboren en inzetten bij het zoeken naar een passende baan
 • De rol en toepassing van social media, vacaturesites, netwerkactiviteiten en werving & selectiebureaus

Dag 5. Bewust solliciteren

Theorie:

 • Match tussen innerlijke en uiterlijke weg maken
 • Bewust en authentiek solliciteren

Praktijk

 • Begeleiden van het sollicitatieproces van de client
 • Brief & CV
 • Congruente & transparante communicatie in het sollicitatiegesprek
 • Assessments, persoonlijkheid & IQ testen

Onderwijsvorm en doel

De masterclass  Integrale Loopbaancoaching is zeer praktijkgericht en wordt in workshopvorm aangeboden. Daarom zal steeds een onderwerp in theorie aan bod komen, waarna dit onmiddellijk in praktijk wordt gebracht. Er wordt geoefend op elkaar tijdens de contacturen en met cliënten in de praktijk buiten de opleiding. Aan de hand van concrete voorbeelden, cases en opdrachten worden diverse onderwerpen behandeld.

De docent

Gidi Heynens begeleidt de masterclass integrale loopbaancoaching. Gidi heeft ruime ervaring op het gebied van loopbaancoaching, persoonlijke coaching, organisatiecoaching en recruitment. In 2011 studeerde hij cumlaude af aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen. Inmiddels is Gidi verbonden aan de opleiding als docent en verzorgt hij het college over dertigers problematiek. Daarnaast werkt hij op dit moment als organisatiecoach en coacht hij mensen op het gebied van persoonlijke en professionele groei vanuit zijn eigen bureau.


Vooropleiding en doelgroep

Voor deelname aan de masterclass Integrale Loopbaancoaching wordt een vooropleiding op minimaal hbo niveau gevraagd of een relevante opleiding in coaching en counseling. Een kennismakingsgesprek kan tot de eisen van toelating behoren; bij twijfel over vooropleiding zal de docent contact met u opnemen. Relevante werkervaring kan een andere vooropleiding compenseren.

De masterclas Integrale Loopbaancoaching is voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van P&O, HRM en loopbaanbegeleiding.

Eindtermen en certificaat

Van deelnemers wordt verwacht dat zij na de opleiding Integrale oopbaancoaching:

 • een eigen visie en competenties hebben ontwikkeld als loopbaancoach;
 • cliënten op een integrale wijze kunnen coachen;
 • zicht hebben op de innerlijke processen van de mens en hierop vanuit verschillende invalshoeken in kunnen gaan;
 • zicht hebben hoe deze innerlijke processen praktisch toepasbaar gemaakt kunnen worden;
 • in gespreksvoering bovenstaande kunnen realiseren.

U sluit de Masterclass Integrale Loopbaancoaching af met een praktische opdracht. Er wordt gekeken naar de eigen attitude, het verloop van de praktijksessies, de verworven competenties en aanwezigheid (80%).

Bij een voldoende beoordeling ontvangt u het certificaat ‘Integrale Loopbaan Coaching’.

Studiebelasting

Voor het bestuderen van de theorie en het maken van de opdrachten kunt u rekening houden met een minimale studiebelasting van ongeveer 5 tot 10 uur per studiebijeenkomst.

Praktische informatie

locatie :
D
e locatie is Huize Beukbergen te Huis ter Heide nabij Utrecht.

Aantal deelnemers :
Het minimum aantal deelnemers is 6-8.
Het maximum aantal deelnemers 14.

Kosten en aanmelding :
U kunt zich aanmelden door het bijgaande inschrijvingsformulier in te vullen en aan ons toe te sturen, vergezeld van uw curriculum vitae.
De kosten van de opleiding bedragen : € 985,=
De bijeenkomsten voor het studiejaar 2013/2014 zijn : 15 maart, 12 april, 17 mei, 7 juni en 28 juni 2014.