Nieuws erkend Bachelor traject

Voor diegenen die na de opleiding toch een erkende Bachelor Social Studies willen behalen wordt de mogelijkheid geboden om bij de hogeschool NCOI in korte tijd (mogelijk in een kalenderjaar) een erkend studietraject te doen.
Informatie hierover verder op de website en via de administratie van de SPSO.

Nieuwe bij- en nascholingsactiviteiten

Vanaf het studiejaar 2013/2014 worden weer nieuwe bij- en nascholingstrajecten aangeboden :
Cursus Familieopstellingen;
Cursus Rouw- en Rouwverwerking;
Cursus Jungiaans Coachen I en II;
Cursus Meditatie en Counselen;
Cursus Verslavingszorg;
Cursus Relatietherapie;
Cursus EFT;
Cursus Autobiografisch Schrijven;
Cursus Narratieve Counseling.

Voor meer informatie : zie verder op de website en via de administratie.

Nieuw ontwikkelingen GGZ

De SPSO is ruim vijfendertig jaar geleden opgezet omdat verschillende psychiaters en psychologen zagen dat er een te groot gat lag tussen de psychiater/psycholoog enerzijds en de huisarts anderzijds. Wie kan de lichtere geestelijke problematiek oplossen? Wie kan deze groep hulpvragers opvangen?
Dit was de aanzet tot het starten van de Stichting Psychosociale Opleidingen.We zijn nu meer dan 35 jaar verder en speelt zich nu het volgende af :
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft becijferd dat de Geestelijke gezondheidszorg veel te duur is geworden. Daarom wordt 40 % van het werk dat bij de GGZ en Riaggs lag overgeheveld naar de 1e lijnszorg, daarbij zitten ook de huisartsen. Hierin liggen belangrijke mogelijkheden voor afgestudeerden van de Academie Integrale Menswetenschappen-SPSO.
De huisartsen worden ondersteund in hun werk door POH-ers (Praktijk Ondersteuning Huisartsen).

Hierin zitten diegenen die patiënten met verschillende ziektebeelden, bijv. diëten, diabetici, etc. helpen en ook de geestelijke hulp. De psychiaters mogen niet zomaar meer behandelen, maar moeten tegenwoordig doorverwijzen. Vaak zal dit werk nu gedaan worden door een POH-GGZ persoon. Iedere huisarts mag 4/10 POH-er aannemen. Dus 40 % van het werk dat eerst bij de Riagg’s lag moet nu doorverwezen worden naar goedkopere krachten.
De overheid heeft hierbij de voorkeur voor psychologen, maar deze blijken veel te duur en de huisartsen willen liever praktische mensen die niet zozeer met protocollen werken en het case-management op zich nemen.
Hierin ligt een taak voor de SPSO-ers.

Verder : binnen de GGZ moet men gaan concurreren op prijs en wordt men geforceerd marktgericht te gaan werken. Er zijn normprijzen en er wordt nu eerst gevraagd wat de prijs van geestelijke hulp is, dan pas wordt gekeken wie het doet. Het lijkt dus op een aanbestedingsprocedure.
De GGZ neemt nu personeel op losse contracten aan en deze moeten goedkopere krachten aannemen.
Mensen worden in deze gevallen niet meer op rijkserkende diploma’s aangenomen, maar vooral op expertise.

Wat betekent dit voor de SPSO-er?
Dit betekent dat we ons werkveld kunnen uitbreiden :
Jullie kunnen nu bij de GGZ instellingen solliciteren.
Jullie kunnen eveneens bij huisartsen solliciteren als POH-GGZ persoon.
Jullie kunnen nu veel gemakkelijker aan huisartsen vragen hun patiënten aan je door te sturen.

Facultatieve Workshops

  • Wist je dat je als oud-student van de Academie Integrale Menswetenschappen de gesponsorde facultatieve workshops mag volgen die ieder jaar in het voorjaar plaats vinden.
    Deze workshops worden gedurende de weekenden gegeven en houden een dag of een weekend in.
    Onderwerpen variëren ieder jaar, maar kunnen o.a. zijn:
    Intuïtieve Ontwikkeling, Counselen vanuit je hart, het Starten van de eigen praktijk, Lichaam en Stem, Intuïtief schilderen, Werken met de Kracht van Verhalen, Godinnen in elke Vrouw, het therapeutisch werken met dromen, etc

Zie verdere informatie onder het kopje: Overige scholingsmogelijkheden