Auto-biografisch schrijven als therapeutisch instrument
door mevrouw Arianne Collee
datum :           zaterdag 16 juni 2018

Met autobiografische schrijfopdrachten kom je snel tot de kern van de problematiek van je cliënt. Thema’s, motieven, betekenisvolle samenhangen; ze komen bovendrijven in de verhalen die iemand schrijft aan de hand van simpele schrijfopdrachten. In deze workshop maak je kennis met autobiografisch schrijven als ‘gereedschap’ in coachings- en andere ontwikkelingsgerichte settings. Allereerst door zelf te schrijven over je eigen leven, vervolgens door de methode nader te beschouwen. De kracht van autobiografisch schrijven is onder meer dat het voor vrijwel elke doelgroep geschikt is en zowel individueel als in groepen te gebruiken is. Bovendien ervaren de meeste mensen het schrijven als zeer vreugdevol.

De workshop wordt gegeven door Arianne Collee, docent autobiografisch schrijven, biografisch coach en redacteur van een spiritueel tijdschrift.