In deze tijd van recessie en bezuinigingen, vooral in de gezondheidszorg, is er behoefte bij een aantal van onze studenten aan een rijkserkend diploma. Hierbij heeft de Academie Integrale Menswetenschappen-SPSO gekeken naar de mogelijkheid om samen te werken met een andere hogeschool, die een reële vrijstelling kan verlenen voor het studietraject dat bij de SPSO is doorlopen, wat tegelijkertijd kan leiden naar een bestaande Bachelor.

De SPSO heeft samen met de hogeschool NCOI voor onze afgestudeerde studenten van de vierjarige opleiding Psychosociale Begeleiding een snelle diplomeringsroute naar een erkend Bachelor diploma ingericht.
Deze HBO Bachelor is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De deelnemer wordt in korte tijd opgeleid tot een volwaardige Bachelor of Social Work.
Gemiddeld kan dit programma in anderhalf kalenderjaar worden afgerond en voor meer informatie kunt u zich richten tot de administratie (030 – 2803-819, e-mail adm@spso.nl). Ook kan dit programma naast de SPSO studie gevolgd worden, zodat een Bachelor in ongeveer vier studiejaren deeltijd behaald kan worden.

U kunt verdere informatie verkrijgen tijdens het oriëntatiegesprek.