Bij- en nascholing

Counseling bij Trauma

Er bestaat behoefte aan korte, effectieve opleidingen in bij- en nascholing en daarom biedt de Academie Integrale Menswetenschappen SPSO de volgende vijfdaagse opleiding verdieping in Integrale Counseling bij Trauma aan voor afgestudeerden en oud-studenten van de SPSO en collega’s uit aanverwante vakgebieden.
Een bij- en nascholing, verdeeld over 5 dagen.

Inleiding

Deze opleiding staat onder de deskundige leiding van de heer Richard van Holsteijn. Richard diende na een aantal zeer ingrijpende ervaringen zijn loopbaan als leidinggevend militair noodgedwongen los te laten. Na een lange innerlijke zoektocht, (leer)therapie en flink wat omscholing begon hij zijn opgedane kennis en ervaring te vertalen naar het trainen en begeleiden van individuele cliënten, groepen en collega hulpverleners. Hij geeft als sociaal werker en SPSO opgeleid counselor al vele jaren trainingen in o.a. mentale weerbaarheid, leiderschap en specialiseerde zich in mindfulness en hulp bij traumagerelateerde thematiek.

Algemeen

Volgens een aantal specialisten op het gebied van trauma hulpverlening zijn trauma’s een onontkoombaar feit, maar hoeven geen levenslange veroordeling te zijn. Volgens hen kunnen trauma’s niet alleen worden genezen, maar kunnen met de juiste begeleiding en ondersteuning zelfs transformerend werken. Peter Levine geeft aan dat het de hel op aarde kan zijn, maar dat een verwerkt trauma een geschenk van de goden is. Een trauma kan de drijvende kracht zijn achter een psychologisch, sociaal en spiritueel ontwaken.

Deelnemers krijgen in deze training kennis van trauma aangereikt vanuit zowel tegengestelde als complementaire zienswijzen. Het theoretisch fundament is gebaseerd op de ontwikkelingsgeschiedenis van trauma hulpverlening en de laatste ontwikkelingen uit de hoek van de (neuro)biologie, psychologie en sociologie. Dit wordt aangevuld met mythologische, filosofische en transpersoonlijke visies.

De volgende theoretische onderwerpen komen aan bod:

 • geschiedenis (psycho)trauma en PTSS
 • ontwikkelingstrauma en shocktrauma
 • biopsychosociale reacties, aspecten en signalen
 • polyvagaal theorie
 • stresshantering binnen de window of tolerance
 • transgenerationeel trauma/transgenerationele overdracht
 • probleemgerichte benaderingen vanuit medisch model
 • hertraumatisering en secundaire traumatisering
 • oplossings- en op kracht gerichte benaderingen
 • posttraumatische groei (PTG)
 • trauma gezien vanuit de mythologie en filosofie
 • integrale visie en gefaseerd begeleidingsmodel
 • kennismaking met begeleidingstechnieken uit o.a. de: positieve psychologie, oplossingsgerichte therapie, NLP acceptance and commitment therapy (ACT), emotional freedom techniques (EFT), somatic experiencing (SE), yoga, mindfulness, creatieve counseling en het werken met (afgesplitste/gefragmenteerde) delen en archetypen
 • grenzen van de counselor en zelfzorg
 • beschouwing van de literatuur

De theorie zal worden afgewisseld met praktische opdrachten, zodat de student(e) leert specifieke interventies toe te passen zoals:

 • het kunnen begeleiden bij stabilisatie, verwerking integratie en transformatie
 • het kunnen doen van een oplossingsgerichte intake
 • het kunnen geven van psycho-educatie
 • het kunnen toepassen van (zelf)regulatie technieken en ontspanningsoefeningen
 • het kunnen inzetten van lichaamsgerichte interventies
 • het kunnen inzetten van emotional freedom techniques
 • het kunnen werken met visualisaties, beelden, symbolen, en creatieve technieken
 • het kunnen werken met afgesplitste delen en archetypen
 • Het kunnen begeleiden bij vormen van vermijding, exposure en cognitieve herstructurering
 • het kunnen begeleiden bij het communiceren van gedachten, gevoelens, behoeften, triggers, pijnstukken en aangeven van grenzen
 • het kunnen begeleiden bij een ritueel
 • het kunnen begeleiden bij het vinden van zingeving en het stellen van nieuwe op waarden gebaseerde doelen

Tijdens de opleiding is de inbreng van de studenten een belangrijke leidraad. Eigen thema’s en ingebrachte casuïstiek leveren materiaal op waarmee gewerkt zal worden. De trainer zal de diverse werkvormen hierop laten aansluiten. Let op, deze opleiding is geen vervanging van of alternatief voor individuele trauma-therapie. Hier zal in een intake/selectiegesprek bij stilgestaan worden.

Vooropleiding

Deze bij- en nascholing is op maat gemaakt voor diegenen die de SPSO hebben afgerond, of diegenen met een vergelijkbare achtergrond. De opleiding is zeker ook geschikt voor o.a. psychologen, (vak)therapeuten, sociaal werkers en coaches die een praktisch gerichte trauma geïnformeerde en integraal georiënteerde opleiding zoeken. Het denkniveau is HBO. Bij onzekerheid over de toelaatbaarheid kun je contact opnemen met de administratie van de opleiding.

Eindtermen

De student(e) is zich na de opleiding meer bewust van eigen rol als hulpverlener rondom traumagerelateerde casuïstiek. Men leert wat trauma is, kan na afloop signalen van trauma herkennen en bekwaamt zich om vanuit een integrale zienswijze cliënten te begeleiden naar post-traumatische groei.
De student(e) krijgt na het volgen van de opleiding een certificaat ‘Integrale Counseling bij Trauma’ op basis van aanwezigheid, beoordeling van de opdrachten en evaluatie door de docent.

Vorm

Cursusduur 5 dagen, ieder cursusjaar aangeboden. Voor de actuele data en kosten kun je contact opnemen met de administratie : adm@spso.nl
Minimaal 6 cursisten, maximaal 12 cursisten.

Navigatie

Meer informatie

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten