Bij- en nascholing

Jungiaans Coachen

Er bestaat behoefte aan een post-HBO cursus Coachen vanuit Jungiaans perspectief, waarbij C.G. Jung’s analytische psychologie vooral in de praktijk vorm krijgt.

In antwoord op deze vraag heeft de SPSO de ‘Cursus Jungiaans Coachen’ ontwikkeld, onder leiding van de heer drs. J. Vos, socioloog, psycholoog en gespecialiseerd in de toegepaste psychologie van Jung en de analytische therapie.

De doelgroep van deze cursus zijn diegenen die in de praktijk van professionele gespreksvoering (in de brede zins des woords) werkzaam zijn en behoefte hebben aan verdiepende therapeutische vaardigheden. Deze cursus is dan ook voor oud-studenten van de SPSO, coaches, artsen, psychologen, psychiaters en professionals uit aanverwante beroepen.

Deze cursisten hebben reeds aanwezige therapeutische inzichten en willen deze verder verdiepen.

Unieke cursus

Het bijzondere van deze vijfdaagse, wat nog niet eerder op deze wijze is gebracht, is dat deze cursus zoveel mogelijk zal inspringen op datgene dat tijdens de cursusdagen naar voren wordt gebracht door de cursisten, zowel theoretisch als praktisch.

Het betekent dat de cursus Jungiaans Coachen direct wordt afgestemd op de vragen die leven bij de deelnemers.

Ko Vos gaat geheel spelenderwijs in op het ervarend leren van verdiepende vaardigheden in het coachen van anderen, waarbij de deelnemer leert om specifiek met de onderbewuste krachten te kunnen werken die in normale coachingsgesprekken niet aan bod komen.

Het gaat dus juist om de onderbewuste lagen in de mens en daarmede te kunnen werken. De voortgezette opleiding Jungiaans coachen geeft praktische toepassingen vanuit de benaderingswijzen zoals Jung deze in zijn analytische psychologie aanreikt, namelijk Jungiaanse interventies, dieptecounseling en begeleiding.

Vooral wat betreft het omgaan met existentiële levensvragen, verwerkingsproblematiek, verliesbelevingen, innerlijke conflicten, relatie- en arbeidsproblematiek, gedachten- en gedragspatronen die belemmerend werken.

Duur en Inhoud van de cursus

De cursus vindt plaats in vijf cursusdagen.  De eerste dag is een voorbereidende dag, waarin theorie met betrekking tot het Jungiaanse gedachtegoed wordt aangeboden.

De daarop volgende dagen neemt iedere cursist het materiaal mee van een gesprek dat op een diepgaand niveau is gevoerd en wordt van hieruit de cursus spelenderwijs en verdiependerwijs gegeven.

Het doel is dat de coach leert niet meer op de oppervlakte gesprekken te voeren, maar desgewenst enkel in de diepte, waarbij niet het alledaagse wordt aangeraakt, maar juist de diepere lagen in het bewustzijn van de mens.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn :

 • ontwikkelingsstoornissen in de volwassenheid
 • doorwerken extraversie en introversie aan de hand van persoonlijkheidstypen uit de Jungiaanse therapie
 • krachtenvelden met archetypische lading in de persoonlijkheid. Collectief onbewuste processen, Jungiaanse therapie
 • inzicht in de werking van godinnen en godenkrachten
 • het apollinische en dyonysische in de mens als aspecten van het creatieve proces
 • de persoonlijkheid waarin onwetende ego-krachten werkzaam kunnen zijn, zoals
  • emotionele hebzucht
  • onverdraagzaamheid/perfectionisme
  • dominantie, hebzucht en ondermijnende bewegingen
  • verstarring, fundamentalisme, zelfbedrog
  • afgeslotenheid, verharding, territoriumdrift
  • onevenwichtigheid en zelf-rationalisatie
  • overafhankelijke en tegen-afhankelijke
  • angst /verholen agressie
  • theatraal en narcistische oriëntaties
  • verstoorde reacties in het relationele
 • complexen volgens de leer van Jung en het Jungiaanse gedachtegoed
 • het diep religieuze van de ziel en ontgrenzende ervaringen daarin
 • archetypische krachtenvelden en het numineuze
 • vrouw- en manbeelden (anima en animus)
 • vader- en moederbeelden, kinds- en godbeelden
 • inzichten vanuit Gnosis en Kabbala, Alchemie
 • inzichten vanuit de mythologie

Er kan worden getraind op het omgaan met dromen, het werken met tekeningen en visualisaties.

Eindtermen cursus

Na het succesvol afronden van deze cursus kunnen afgestudeerden een effectievere praktische begeleiding verzorgen op diepteniveau voor cliënten met existentiële en zingevingsvragen, zodat men beter tot gids kan zijn in het ontdekken van een levenshouding ten aanzien van levensproblematiek en de levensthema’s helpen duiden.

De cursist krijgt een certificaat ‘Jungiaans Coachen’ na afronding van de cursus, gebaseerd op aanwezigheid en evaluatie van de heer Vos.

Noot : Indien de cursist wil opgeleid wordt tot Jungiaans Therapeut, biedt de SPSO tevens de opleiding Jungiaanse Therapie aan. Zie hiervoor elders op deze website.

Vorm

Cursusduur 5 dagen, ieder cursusjaar aangeboden.

Voor de actuele kosten kun je contact opnemen met de administratie : adm@spso.nl

Minimaal 6 cursisten, maximaal 12 cursisten.

Navigatie

Meer informatie

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten