Bij- en nascholing

Relatie-therapie vanuit spiritueel perspectief

Inleiding

Onze samenleving is ingericht op de exclusieve (monogame) liefdesrelatie. En op het exclusieve kerngezin van vader, moeder en kinderen. We geloven in de ware liefde of in een partner die ons gelukkig kan maken. In de praktijk valt dit nogal eens tegen, met als gevolg de conclusie dat de verkeerde partner is gekozen of dat men zelf niet de juiste partner is. We denken in termen van schuld, van falen en willen de volgende keer beter kiezen of onszelf verbeteren zodat we een betere partner worden. De denkfout hierin is dat de mens voor geluk afhankelijk is van een ander, van de partner, dat er iets mist in ons en hiermede leggen we het geluk buiten onszelf. Wat vaak vergeten is of niet beseft wordt, is dat het geluk al in ons ligt en alleen in onszelf te vinden is. Zoals Paulo Coelho in ‘De Alchemist’ schrijft over hoe de gelukszoeker na een lange reis thuiskomt en de schat in zijn achtertuin vind, zo vinden wij in onze liefdesrelaties het geluk uiteindelijk ook in onze eigen ‘achtertuin’. We hebben er altijd bovenop gezeten, pal naast gewoond. Het geluk ligt besloten in de onvoorwaardelijke liefde voor onszelf. Anders gezegd, in de keuze voor de liefde ‘met een hoofdletter’, boven de liefde van het ego.

Het ego zoekt liefde in de ander en het wordt ‘bewapend’ vanaf de geboorte. Het kwetsbare kind heeft ouders nodig om voor hem of haar te zorgen en in alle basisbehoeftes te voorzien. Dit lukt nooit helemaal want ouders zijn ook maar mensen. Zo groeien onze cliënten op tot onvervulde volwassenen die niet goed hebben geleerd hoe voor zichzelf te zorgen of, anders gezegd, die niet hebben geleerd dat liefde al in ons aanwezig is.

In de VO relatietherapie leren we jou hoe jij je cliënten kunt begeleiden in de zoektocht naar die liefde in zichzelf. Op psychologisch én spiritueel niveau. Je leert het gekwetste kind intensief kennen en nieuwe bronnen waarmee het kind opgevangen kan worden zodat een gezonde balans ontstaat tussen autonomie en verbinding. Zo is de cliënt voor haar of zijn geluk niet afhankelijk van een partner, maar kan wel in liefde en verbondenheid samenzijn.

Zoals het bijvoorbeeld in ‘Een cursus in wonderen’ staat beschreven: In een getransformeerde relatie heeft ieder ‘naar binnen gekeken en daar geen gemis gezien. Aangezien hij zijn compleetheid aanvaardt, wil hij die uitbreiden door zich met een ander te verbinden, die heel is zoals hij.’

Docent

Deze kortdurende opleiding staat onder de deskundige leiding van Cornélie Spijkerboer. Cornélie Spijkerboer (1961) is opgeleid aan de SPSO/AIM en leeft en werkt sinds 1998 samen met haar partner Hans Mennes (1953). In dat kader hebben zij hun visie op relaties en relatietherapie onderzocht en ontwikkeld. Niet in de laatste plaats vanuit hun relatie met elkaar. In de praktijk Mens in Werking in Houten geeft Cornélie relatietherapie. In 2016 publiceerden zij en Hans het boek 'Een droom van een relatie'; dit boek vormt achtergrond-literatuur van deze scholing.

Algemeen

Deze cursus is een opfrissing en verdieping op het onderwerp ‘relatie-therapie’ zoals gegeven op de Academie Integrale Menswetenschappen SPSO. Kernbegrippen over dit onderwerp worden opgefrist en verder uitgediept. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de rol/attitude van de begeleider en hoe deze met relatieproblematiek kan omgaan.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Partnerkeuze en de effecten ervan op de relatiedynamiek
 • Fases in de relatie
 • Typische relatieconflicten
 • Hechting en het effect van de hechtingsstijl op de partnerrelatie
 • Innerlijk Kindwerk voor echtparen
 • Communicatiepatronen volgens de Transactionele Analyse
 • Geweldloze communicatie in de partnerrelatie
 • Professionele houding, specifiek voor relatiecounseling

Tijdens de cursus is de inbreng van de cursisten een belangrijke leidraad. Praktische oefeningen en opdrachten leveren materiaal op waarmee gewerkt zal worden. De aangeboden werkvormen zullen divers zijn en op de praktijk gericht. Zo zal de theorie worden afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

Programma

Dag 1:

Waar komt de relatieproblematiek vandaan? Cursisten leren, samen met het echtpaar, een analyse te maken van de (relatiespecifieke) achtergronden van de problematiek.

Dag 2:

Hoe uit de problematiek zich in de relatie? Cursisten leren de typische uitingsvormen van relatieproblematiek herkennen en leren dit bespreken met het echtpaar.

Dag 3:

Hoe kunnen de echtelieden zichzelf en hun relatie leren helpen?

 • Cursisten leren hoe ze een echtpaar kunnen leren praten over hun problematiek.
 • Cursisten leren relatie-specifieke psycho-educatie geven aan het echtpaar.
 • Cursisten leren diverse interventies in de relatiecontext toe te passen.

In alle dagen zullen relatie-specifieke houdings-aspecten aan de orde komen :

 • Hoe ga je om met een ruziënd echtpaar?
 • Hoe blijf je buiten het 'systeem' van het echtpaar?
 • Zelfreflectie over eigen relatie en relatie eigen ouders.

Vooropleiding

Deze scholing op HBO niveau is op maat gemaakt voor diegenen die werkzaam zijn in de psychosociale begeleiding, die geïnteresseerd zijn in relatieproblematiek en hiermede in de praktijk van hun beroep of uitoefening van hun werk te maken hebben. De cursist is in staat tot zelfreflectie, zeker ook met betrekking tot de eigen relatie(s). Van de cursisten wordt verwacht dat vooraf de opgegeven literatuur bestudeerd is.

Eindtermen

De cursist is zich na de cursus meer bewust van en meer vertrouwd met de aspecten en de betekenis van relatietherapie. De cursist heeft een groter scala aan mogelijkheden tot zijn beschikking gekregen en weet die toe te passen in de praktijk van begeleiding. Na de cursus is de cursist dan ook meer in staat om echtparen bij hun relatieproblematiek te begeleiden.

Vorm

Cursusduur 3 dagen zaterdagen van 10.00 – 16.30 uur (2 dagdelen)
Groep : minimaal 6 personen.

Locatie

De cursus wordt gegeven op onze prachtige locatie ‘Huize Beukbergen’, Huis ter Heide (nabij Utrecht) Wil je informatie over data en kosten, neem contact op met de administratie : adm@spso.nl

Navigatie

Meer informatie

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten