Bij- en nascholing

Stervensbegeleiding

De Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO biedt de volgende bij- en nascholing stervensbegeleiding aan voor afgestudeerden aan de SPSO en collega’s uit aanverwante vakgebieden : een intensieve module verdeeld over vijf dagen over sterven, dood en begeleiding.

Inleiding 

In het Nederlandse ‘nationaal programma voor palliatieve zorg’ staat dat ervoor gezorgd moet worden dat meer mensen vredig kunnen sterven.Het is de bedoeling dat in 2020 elke zorgverlener in Nederland goede basiskennis over stervens-begeleiding heeft. Hierbij dient ook aandacht te gaan naar de gevolgen voor de omgeving van de stervende. Stervensbegeleiding is daarmede een belangrijk onderdeel van onze samenleving geworden.
Mensen moeten vaker in hun eigen woning kunnen sterven, waarbij er goede begeleiding is. Zo worden mantelzorgers minder vaak overbelast.
Er bestaat dan ook behoefte aan effectieve opleidingen over dit onderwerp en daarom biedt de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO de scholing ‘Stervensbegeleiding’ aan voor deze verzorgers, afgestudeerden aan de SPSO en collega’s uit aanverwante vakgebieden.
Een scholing verdeeld over vijf dagen over Sterven, dood en begeleiding.

Docent

Deze kortdurende opleiding staat onder de deskundige leiding van mevrouw Marian van der Veen. Marian zet zich al 10 jaar in voor hospice zorg en is specialist in begeleiding van de stervende en zijn naasten met levenseinde rituelen.

Vanuit een behoefte aan zin en betekenis kwam ze gedurende haar management-carrière in het bedrijfsleven terecht bij de SPSO, waar zij in 2006 afstudeerde. Haar belangstelling voor het levenseinde bracht haar in contact met de hospice zorg. Dit stimuleerde haar om zich te verdiepen in stervensbegeleiding, rouwverwerking, rouwcoaching en het volgen van de opleiding ritueel begeleiden bij ‘Het Moment’.

Sinds 2008 begeleidt ze vanuit haar eigen praktijk cliënten op uiteenlopende momenten langs het pad van afscheid nemen van het leven. Daarnaast geeft ze les in ritueelbegeleiding. Ze gaf diverse workshops en themabijeenkomsten over rituelen bij het levenseinde voor hospices, geestelijke verzorgers en ritueelbegeleiders. Samen met de Universiteit voor de Humanistiek schreef ze een boekje over dit onderwerp.

Algemeen

Sterven is niet slechts het moment waarop iemand stopt met ademen. Sterven begint in de periode daaraan voorafgaand en kan over het totaal heen geduid worden als een wordingsproces. Zoals een mens voorafgaand aan de geboorte, na een wordingsproces in de baarmoeder door de geboorte het leven in wordt getild, gaat het bij sterven andersom. In het zicht van de dood maakt een mens de draden die verbonden zijn aan het leven en alles wat dat leven heeft vervult, langzaam los. Bij het uiteindelijke sterven wordt de mens dan uit het leven getild.

Stervensbegeleiding draagt bij aan het laatste levenstraject van de betrokkene en zijn dierbaren. Met een goede begeleiding in de laatste fase kan een innerlijke ruimte ontstaan, waarin het proces van sterven zich kan ontwikkelen op alle niveaus van ons wezen. Bij deze opleiding gaat het erom een breed spectrum te krijgen op wat sterven eigenlijk is en in het verlengde ervan stil te staan bij wat sterven voor ons persoonlijk betekent.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen tijdens de opleiding stervensbegeleiding zijn o.a.:

 • sterven als wordingsproces
 • ervaringen tijdens het stervensproces
 • thema’s rond het levenseinde
 • herkennen van de vier niveaus van het  menselijk wezen
 • de zichtbare stadia van het stevensproces
 • het stervensproces op de vier niveaus
 • werken vanuit je eigen innerlijke ruimte
 • doen of laten
 • ik en de ander
 • sterven en transformatie
 • wat gebeurt er als wij sterven
 • fasen in het rouwproces volgens Kübler Ross
 • angst en lijden
 • kan energie zomaar verdwijnen
 • palliatieve sedatie en euthanasie
 • loslaten van het “zelf” en accepteren van de “schaduw”
 • rituelen aan het levenseinde
 • kwaliteiten en attitude van de begeleider

Tijdens de opleiding is de inbreng, ervaring en belangstelling van de deelnemers een belangrijke leidraad. Praktische oefeningen en opdrachten leveren materiaal op waarmee gewerkt zal worden. De aangeboden werkvormen zullen divers zijn en op de praktijk gericht. Zo zal de theorie worden afgewisseld met ervaringsgerichte en inzicht-verruimende oefeningen.

Vooropleiding:

Deze scholing is op maat gemaakt voor diegenen die geïnteresseerd zijn in stervensbegeleiding, die hiermede in de praktijk van hun beroep of uitoefening van hun werk te maken hebben. Mensen met verschillende achtergronden kunnen daardoor deelnemen.

Eindtermen:

De cursist is zich na de cursus meer bewust van en meer vertrouwd met de aspecten en de betekenis van de dood en van het stervensproces. De cursist heeft een groter scala aan mogelijkheden tot zijn beschikking gekregen en weet die toe te passen in de praktijk van begeleiding tijdens het stervensproces.

Indien men zich wil scholen om nabestaanden in gesprekken beter te kunnen begeleiden, is het mogelijk een extra module ‘Training Gespreksvaardigheden en Counselingtechnieken’ te volgen. Informatie hierover kan via de opleiding verkregen worden.

Vorm

Cursusduur 5 dagen, data verkrijgbaar bij de administratie : adm@spso.nl
Data : zaterdagen van 10.00 – 16.30 uur (2 dagdelen)
Groep : minimaal 6 personen.

Locatie en data

De locatie is op de SPSO, te Huis ter Heide nabij Utrecht.
Voor data en kosten kun je contact opnemen met de administratie : adm@spso.nl

Navigatie

_____________________

Meer informatie

Voor meer informatie

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven