Bij- en nascholing

Verlies- en Rouwverwerking

Er bestaat behoefte aan  korte en effectieve opleidingen en daarom biedt de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO de volgende korte vijfdaagse cursus verdieping in Rouw en Rouwbegeleider aan voor studenten(vanaf 3e jaars), afgestudeerden en oud-studenten van de SPSO en collega’s uit aanverwante vakgebieden.

Een bij- en nascholing verdeeld over 5 dagen over rouw, rouwverwerking en rouwbegeleiding is het antwoord op die veronderstelde behoefte.

Inhoudelijke informatie:

Deze kortdurende opleiding staat onder de deskundige leiding van de heer Ed van der Vight (1973). Ed heeft in zijn inmiddels ruim 20-jarige loopbaan veel ervaring opgedaan in het verzorgen van opleidingen en trainingen voor professionals. Ed is afgestudeerd aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen, SPSO en werkt in zijn eigen praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding. Daarnaast is hij verbonden aan een hospice. Hij begeleidt mensen individueel en in groepen in het brede werkveld van verlies. Tevens geeft hij lezingen, trainingen en workshops over omgaan met rouw en verlies aan verschillende doelgroepen zoals mantelzorgers en dementerenden. Ed stelt in zijn werk de ervaring van het verlies centraal en werkt van daaruit samen met de cliënt, opdat deze in staat is de verlieservaring te integreren in het vervolg van zijn leven. Daarvoor gebruikt Ed het door hem zelf ontwikkelde model voor integrale verliesverwerking. 

Algemeen

Deze opleiding is een verdieping op de onderwerpen verlies, rouw, rouwverwerking en rouwbegeleiding. Kernbegrippen die tijdens jouw vooropleiding over dit onderwerp aan de orde zijn geweest worden opgefrist en van daaruit verder uitgediept, zoals hieronder meer in detail wordt beschreven. Verschillende soorten verlies met specifieke kenmerken worden behandeld. Denk hierbij zeker ook aan verlies van een baan, relatie, gezondheid of andere zekerheden.

Het model voor integrale verliesverwerking loopt als een rode draad door deze opleiding. Integrale verliesverwerking is een methode die zowel de cliënt als begeleider inzicht en concrete handvaten geeft bij rouw en verliesverwerking. Het model combineert inzichten uit de gangbare visies op rouw- en verliesverwerking met de dynamiek van de mens. De student(e) leert via dit model te kijken naar het rouwproces en de persoonlijke voorkeuren van een cliënt en is na afloop van de opleiding in staat het model in de praktijk toe te passen. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de rol/attitude van de rouwbegeleider en hoe deze met verlies, rouw, rouwverwerking en rouwbegeleiding kan omgaan.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • ontwikkelingen en geschiedenis van verlies-en rouwverwerking
 • verschillende soorten verlies met diens specifieke kenmerken
 • mensbeeld vanuit de Vedische filosofie
 • het model van integrale verliesverwerking
 • verlies in relatie tot de levensfase van de cliënt
 • verlies bezien vanuit de levensloop van de cliënt
 • rouw in verschillende culturen
 • rouw en verlies in relatie tot religie en geloof
 • impact van verlies op het systeem (gezin, familie en overige directe sociale omgeving)
 • verschillen en overeenkomsten tussen rouw en depressie
 • grenzen van de rouwbegeleider
 • literatuurbeschouwing

 De theorie zal worden afgewisseld met praktische opdrachten, zodat de student(e) leert specifieke interventies toe te passen zoals:

 • tekenopdrachten
 • schrijfopdrachten
 • psycho educatie
 • lichaamsgerichte oefeningen
 • visualisaties
 • genogrammen
 • energetische oefeningen
 • chi neng qi gong
 • transactionele analyse

Deze interventies worden steeds gekoppeld aan het model voor integrale verliesverwerking. Daarmee wordt de theoretische kennis praktisch toepasbaar gemaakt.

Tijdens de opleiding is de inbreng van de studenten een belangrijke leidraad. Praktische oefeningen en opdrachten leveren materiaal op waarmee gewerkt zal worden. De aangeboden werkvormen zullen divers zijn en op de praktijk gericht.

Vooropleiding

Deze bij- en nascholing is op maat gemaakt voor diegenen die de SPSO hebben afgerond, of diegenen met een vergelijkbare achtergrond. Studenten uit het derde jaar, als ook afstuderenden mogen deelnemen aan deze opleiding. De opleiding is zeker ook geschikt voor diegenen die werken met rouw in geval van verlies van baan, gezondheid, relatie of andere gelieerde aspecten van verlies. Het denkniveau is HBO. Toelaatbaar zijn diegenen die affiniteit hebben met het onderwerp rouw; dus mensen met verschillende achtergronden kunnen hieraan deelnemen. 

Eindtermen

De student(e) is zich na de opleiding meer bewust van de aspecten en diepere lagen in verlies en rouwprocessen. De student(e) heeft een groter scala aan mogelijkheden ter beschikking gekregen en weet die toe te passen in de praktijk van het begeleiden van rouw en verlies. Deze eindtermen worden getoetst op het niveau van toepassing middels een eindopdracht bestaande uit een gesprek met een (proef-)cliënt en een werkstuk. 
De student(e) krijgt na het volgen van de opleiding een certificaat ‘verdieping in rouwbegeleiding’ op basis van aanwezigheid, beoordeling van de eindopdracht en evaluatie door de docent.

Vorm

Cursusduur 5 dagen, ieder jaar aangeboden.
Data : zaterdagen van 10.00 – nog 16.30 uur (2 dagdelen)

Locatie en data

De cursus rouwverwerking/rouwbegeleider vindt plaats op onze locatie te Huis ter Heide nabij Soest.
Voor data en kosten kun je contact opnemen met de administratie : adm@spso.nl

Navigatie

Meer informatie

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten