Bij- en nascholing

Contextuele therapie

Inleiding

Al enige tijd bestaat er de vraag uit het werkveld aan de Academie Integrale Menswetenschappen-SPSO om een bij- en nascholingscursus op te zetten gericht op het systemisch werk, waarbij aandacht gegeven zal worden aan het werken in de praktijk en waardoor reeds bestaande kennis hierover verder verfijnd en verdiept kan worden.
Hiertoe biedt de SPSO vanaf het najaar 2013 de vijfdaagse bij- en nascholingscursus Contextuele Hulpverlening aan, onder leiding van mevrouw drs. Marian Taalman.

De theorie van het systemisch werken wordt in deze cursus toegespitst op het inzetten van het contextuele gedachtegoed van Ivan Boszormeny Nagy in het werken met complexe gezinnen, families en groepen en (maatschappelijk) kwetsbare mensen, is de inzet van deze cursus.

Docent drs. Marian Taalman- de Ruiter

Marian Taalman volgde de Pedagogische Academie te Middelburg, en deed de studie Theologie in Brussel en Utrecht. Zij specialiseerde zich in de geestelijke verzorging, waarbij het (contextuele) pastoraat eveneens tot haar werkveld behoorde. De contextuele hulpverlening en de systeembenadering behoren tot haar aandachtsveld, waarvoor zij studeerde in Nederland en België. Verder volgde zij eveneens de opleiding EFT (Emotionally Focused Therapy) die zij op de partner-relatie gericht heeft. Marian voert haar praktijk in Zeeland : ‘De verbindende aarde.’
Marian Taalman geeft colleges Contextuele Therapie aan de Academie Integrale Menswetenschappen, gebaseerd op het gedachtengoed van Nagy.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor hen die in hun opleiding al met het contextuele gedachtegoed hebben kennisgemaakt, maar meer getraind willen worden in de toepassing ervan in de eigen werksituatie.
De doelgroep van deze cursus zijn dan ook diegenen die in de praktijk van professionele gespreksvoering (in de breedste zin des woords) werkzaam zijn en behoefte hebben aan verdiepende kennis en vaardigheden. Deze cursus is dan ook voor oud-studenten van de SPSO, coaches, artsen, psychologen, psychiaters en professionals uit aanverwante beroepen.
Studenten van de SPSO die de modules Systemisch Werk reeds achter zich hebben, mogen deelnemen aan deze bij- en nascholingscursus.
Deze cursisten hebben reeds aanwezige inzichten en willen deze verder verdiepen.

Duur en Inhoud van de cursus 

In deze vijfdaagse wordt vanuit algemene systemische begrippen een verdieping gemaakt naar contextuele begrippen als: balans van geven en ontvangen, meerzijdige partijdigheid, loyaliteit, roulerende rekening, ethische verbeelding, dialoog, zelfafbakening en zelfvalidatie, destructief recht, parentificatie, ed. aan de hand van praktische voorbeelden, filmfragmenten en eigen inbreng van de cursisten.
Men leert om te werken vanuit de vier dimensies, met ‘een verbindende taal’ en andere contextuele methodieken.
De cursusdagen zijn interactief met allerlei praktische oefeningen oa. in rollenspelen.

Er wordt gewerkt met een reader en handouts.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn : 

 • Gezinnen van herkomst
 • Werken met kwetsbare gezinnen/personen
 • Partners/families in conflict
 • Geweld en misbruik in gezinnen
 • De invloed van de context op een systeem
 • De invloed van religie in een systeem

Uiteraard kan er ook ingegaan worden op specifieke thema’s die vanuit de praktijk worden ingebracht!

Eindtermen 

Na het volgens van deze verdiepingscursus, is de cursist in staat om :

 • te werken volgens de contextuele theorie
 • contextuele hulpverleningsgesprekken te voeren
 • te werken met genogrammen (indien nog niet in vooropleiding)
 • zorgvuldig om te gaan met situaties waarin overdracht een rol zou kunnen spelen
 • contextuele methodiek toe te passen in de praktijk van het werken met complexe gezinnen, families en groepen en (maatschappelijk) kwetsbare mensen.

Vorm en kosten 

Cursusduur vijf cursusdagen, ieder jaar aangeboden.
Aantal deelnemers : minimaal 6 – maximaal 12 deelnemers.
Voor actuele kosten en data contacteert u de administratie : adm@spso.nl

Navigatie

_____________________

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven