Bij- en nascholing

De Dialoog

Inleiding

Meer dialoog is nodig ...en er is steeds meer vraag naar met elkaar spreken in plaats van tegen elkaar.

Mensen willen blijkbaar op andere manieren contact maken, met zichzelf, met elkaar en met de wereld om hen heen. Hoewel de traditionele, vooral rationele manier van denken, argumenteren en discussiëren belangrijk is om de wereld beter te begrijpen en om tot oplossingen van problemen te komen, ervaren we ook de beperkingen daarvan. Deze nascholing gaat dieper in op de mogelijkheden en vaardigheden van de Dialoog binnen verschillende contexten en de meerwaarde daarvan.

Docent Joop Boukes

Joop Boukes is afgestudeerd aan de Academie als Transpersoonlijk Counselor. Hij is verder opgeleid tot Dialoog-procesbegeleider en lid van de internationale organisatie “the Academy for Professional Dialogue”. Joop is aan de SPSO verbonden als docent adolescentie en adolescentieproblematiek en als trainer Dialooggerichte communicatie.

Zijn uitdagingen zijn het beter bereiken en helpen ontwikkelen van jongeren met LVB en (zware) gedragsstoornissen en om de Dialoog een plek te geven op scholen en in onderwijs. Dialoog tussen en met leerlingen, leerkrachten, leidinggevenden en ouders is van wezenlijk belang.

Daarnaast geeft hij met zijn bedrijf ‘Mens in Dialoog’ workshops en trainingen Dialoog binnen instellingen, organisaties en gemeenten. Binnen het voortgezet onderwijs geeft hij trainingen klassenmanagement met Dialoog “lesgeven vanuit orde”.

Algemeen:

De Dialoog behelst niet alleen technieken om organisaties te verbeteren, communicatie te bevorderen, overeenstemming te bereiken of complexe problemen op te lossen, maar ook manifesteert zich in de Dialoog het grondprincipe van samenwerken en betrokkenheid, niet alleen in het denken, maar ook in het handelen.

Dit betekent dat het voeren van de Dialoog alleen waarde heeft als de omgeving er waarde aan ontleent en ernaar handelt.

Tijdens de Dialoog leren we hoe we samen moeten denken, niet slechts in de zin van: een gezamenlijk probleem analyseren of gezamenlijk kennis creëren, maar we leren een collectieve gevoeligheid te ontwikkelen, waarin gedachten, gevoelens en de daaruit voortvloeiende maatregelen niet aan één individu toebehoren, maar aan de groep als geheel.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Vormen van aandacht/ focus
  • Een blik op waarnemen, interpreteren en denken
  • De kracht van stilte en vertragen
  • Holding space, de container en de vrije ruimte
  • Het stellen van onderzoeks- en verdiepende vragen
  • Verschillende Dialoogvormen
  • Omgaan met emoties en weerstand in een Dialoog
  • Verschillende vormen van luisteren

Tijdens de opleiding is de inbreng, ervaring en belangstelling van de deelnemers een belangrijke leidraad. Praktische oefeningen en opdrachten leveren materiaal op waarmee gewerkt zal worden. De aangeboden werkvormen zullen divers zijn en op de praktijk gericht. Zo zal de theorie worden afgewisseld met ervaringsgerichte en inzicht-verruimende oefeningen.

Vooropleiding:

Deze scholing is op maat gemaakt voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het werken met de Dialoog, die hiermede in de praktijk van hun beroep of uitoefening van hun werk te maken hebben. 

Mensen met verschillende achtergronden kunnen daardoor deelnemen.

Eindtermen:

De cursist is zich na de cursus meer bewust van en meer vertrouwd met de vaardigheden, mogelijkheden, beperkingen en toepasbaarheid van Dialoog.

De cursus wordt, bij voldoende resultaat afgesloten met een Certificaat.

Vorm, kosten en data

Cursusduur vijf cursusdagen, ieder jaar aangeboden.
Aantal deelnemers: minimaal 6 – maximaal 12 deelnemers.
Voor actuele kosten en data contacteert u de administratie: adm@spso.nl

Locatie

De cursus wordt gegeven op onze prachtige locatie de Academie Integrale Menswetenschappen -  SPSO / Huize Beukbergen, Huis ter Heide (nabij Utrecht).

Navigatie

_____________________

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven