Bij- en nascholing

Familie-opstellingen

Er bestaat behoefte aan korte en effectieve opleidingen en daarom biedt de SPSO de volgende korte opleiding Familieopstellingen aan voor studenten(vanaf 3e jaars), afgestudeerden en oud-studenten van de SPSO of een gelijkwaardige opleiding.

Deze kortdurende opleiding staat onder de bezielende leiding van Anja Brasser.
Anja studeerde sociale pedagogie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich tijdens haar studie gespecialiseerd in groepsdynamica. Bij het Bert Hellingerinstituut Nederland heeft zij zowel de opleiding voor Organisatieopstellingen als de vervolgopleiding Familie_opstellingen afgerond. Zij geeft sinds 2001 in binnen- en buitenland workshops Familie- en Organisatieopstellingen. Zij leidt zowel workshops met open inschrijvingen, als in-company trainingen. Als zelfstandig coach geeft zij tevens individuele opstellingen.

Familieopstellingen zijn een diepgaande manier om te onderzoeken wat de cliënt in de weg staat om zijn leven te leiden zoals hij dat graag zou willen.

Inleiding :

Het oorspronkelijke gezin en de familie als geheel heeft een heel eigen en onbewuste dynamiek. Dit speelt een rol in de vorming als mens en als man of vrouw en het levensgevoel.

Het eigen persoonlijke proces is o.a. beïnvloed door de familiekrachten, die binnen het collectieve familiesysteem een vaak onbewuste uitwerking hebben op iedereen binnen het systeem. Bewustwording van hoe het een specifieke situatie heeft gewerkt en nog werkzaam is kan veel ruimte, vrijheid en rust geven zodat men meer in contact komt met de eigen levensopdracht en levenskracht.

De deelnemers aan deze opleiding werken d.m.v. het opstellen en representeren mee aan het aan de oppervlakte komen van deze “verborgen” dynamiek.
In een workshop Familieopstellingen of individuele Familieopstelling kan men ervaren hoe het werkt en waar men wellicht in verstrikt is geraakt. Of hoe dat bij anderen zit. Er wordt gewerkt naar een andere situatie toe, waardoor er een nieuw beeld ontstaat, waarin er voor alle betrokkenen meer vrijheid en ruimte kan ontstaan.

Ook als men ervaring heeft met therapie of andere vormen van persoonlijke en spirituele groei kan het deelnemen aan een familieopstelling heel vaak de ontbrekende schakel opleveren.

Het is b.v. elke keer weer indrukwekkend om te zien hoe veel invloed de vorige generaties van een familie kunnen hebben in het leven van mensen van die familie in het nu.
D.m.v. een opstelling wordt duidelijk wat het innerlijk beeld is, door dat innerlijk beeld en de beleving in beweging te brengen ontstaat er verandering. Het “veld” maakt het mogelijk dat er informatie vrij komt.

Bij deze opleiding gaat het met name om het zelf leren toepassen van de methode Familieopstellingen. Bij het leren van opstellingen is het van belang de eigen familie een aantal keren opgesteld te hebben, individueel of in een groep. Indien dit nog niet het geval is, kan de student deze individueel tevoren aanvragen.

In het werken met familieopstellingen, ook na deze opleiding, kom je altijd weer je zelf tegen in de ontmoeting met de ander. Het is van belang daarom na afloop daar rekening mee te houden en indien nodig een supervisie opstelling te doen.
De visie die hier achter ligt is: Het leven is een leerschool. Men blijft altijd in ontwikkeling.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • ontstaan en theoretische achtergrond van familieopstellingen
 • systemische principes
 • oplossingsrichtingen
 • opstellingen met verschillende doelgroepen (b.v. andere culturen, kinderen)
 • vormen van opstellingen
 • jezelf als opsteller

Systemische opstellingen zijn o.a. mogelijk bij:

 • vragen of thema’s over man/vrouw zijn ;
 • problemen t.a.v. familie situaties;
 • problemen t.a.v. loopbaan- en werkissues
 • relatie-problematiek ;
 • als men zich niet echt kan verbinden met het leven, andere mensen, werk;
 • als men kracht verliest in specifieke omstandigheden of zich niet krachtig voelt. B.v. bij burn-out.
 • over onzekerheid van de eigen plaats in te nemen en eigen kwaliteiten
 • problemen met kinderen, jongeren ook t.a.v. school en leerproblemen.

Voorwaarde tot deelname:

 1. Voorafgaand aan de opleiding dien je minimaal 2 familieopstellingen ondergaan te hebben als cliënt (indien dit onderdeel ontbreekt kan dit individueel worden aangepast);
 2. Het tevoren lezen van de aanbevolen literatuur betreffende Familieopstellingen
 3. Het tekenen van en inzicht hebben in het genogram van je familie.

Programma :

Na een korte introductie werken we veel met opstellingen en het persoonlijk proces van de deelnemers.
Je leert het meest van je eigen opstellingen en het deelnemen aan een opstelling als representant.

Tijdens het programma wordt afwisselend gewerkt met

 1. theorie 
 2. oefeningen n.a.v. opdrachten in kleine groepen
 3. plenaire opstellingen
 4. deelname van intervisiebijeenkomst(min. 3 keer) om te oefenen met elkaar en de vragen mee te nemen naar de opleidingsdagen.

Algemeen

Het betreft een korte en intensieve opleiding waarbij gevraagd wordt de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling.

Eindtermen

Na afloop ben je in staat een familieopstelling te begeleiden. Er wordt een deelname certificaat uitgereikt. Familie-opstellingen na afronding van de cursus, gebaseerd op aanwezigheid en evaluatie van Anja Brasser.

Vorm

Cursusduur 5 cursusdagen.
Voor informatie over kosten en data neemt u contact op met de administratie : adm@spso.nl
Cursusdagen : zaterdagen  (2 dagdelen)
Groep : minimaal 6 personen

Navigatie

_____________________

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven