Bij- en nascholing

Relatietherapie

Inleiding

Veel echtelieden* zijn teleurgesteld in de relatie of in hun partner. De relatie is niet langer wat ze ervan verwachtten. De relatie loopt, na de aanvankelijke ‘wittebroods’periode, vast in uitgesproken of onuitgesproken verwijten en verloren illusies. Als mensen leren om te begrijpen waar hun teleurgestelde gevoelens vandaan komen, kunnen ze leren om de verantwoordelijkheid voor hun eigen geluk weer op zich te nemen. Dat betekent dat ze hun verwachting, dat de ander hen gelukkig zal maken, of het verwijt dat de ander hen ongelukkig maakt, los kunnen laten.
Daarnaast kan men leren hoe zichzelf te redden in het leven en in de relatie. Daar hoort ook bij dat ze helder leren communiceren met hun partner.
Tot slot kan men leren hoe de partner uit te nodigen, vanuit een volwassen positie, zijn of haar eigen proces te ondersteunen.

(* Onder echtparen en echtelieden wordt hier verstaan: allen, getrouwd of niet, die samen met een partner door het leven gaan.)

Docenten

Deze kortdurende opleiding staat onder de deskundige leiding van Hans Mennes en Cornélie Spijkerboer.
Hans Mennes (1953) en Cornélie Spijkerboer (1961) zijn opgeleid aan de SPSO/AIM en leven en werken sinds 1998 samen. In dat kader hebben zij hun visie op relaties en relatietherapie uitgebreid onderzocht en ontwikkeld. Niet in de laatste plaats vanuit hun relatie met elkaar. In hun praktijk Mens in Werking in Houten geven ze samen relatietherapie. In 2016 publiceerden zij het boek ‘Een droom van een relatie’; dit boek vormt achtergrond-literatuur van deze scholing.

Algemeen

Deze cursus is een opfrissing en verdieping op het onderwerp ‘relatie-therapie’ zoals gegeven op de Academie Integrale Menswetenschappen SPSO.
Kernbegrippen over dit onderwerp worden opgefrist en verder uitgediept.
Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de rol/attitude van de begeleider en hoe deze met relatieproblematiek kan omgaan.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Partnerkeuze en de effecten ervan op de relatiedynamiek
 • Fases in de relatie
 • Typische relatieconflicten
 • Hechting en het effect van de hechtingsstijl op de partnerrelatie
 • Innerlijk Kindwerk voor echtparen
 • Communicatiepatronen volgens de Transactionele Analyse
 • Geweldloze communicatie in de partnerrelatie
 • Professionele houding, specifiek voor relatiecounseling

Tijdens de cursus is de inbreng van de cursisten een belangrijke leidraad. Praktische oefeningen en opdrachten leveren materiaal op waarmee gewerkt

zal worden. De aangeboden werkvormen zullen divers zijn en op de praktijk gericht. Zo zal de theorie worden afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

Programma

Dag 1:
Waar komt de relatieproblematiek vandaan?
Cursisten leren, samen met het echtpaar, een analyse te maken van de (relatiespecifieke) achtergronden van de problematiek.

Dag 2:
Hoe uit de problematiek zich in de relatie? Cursisten leren de typische uitingsvormen van relatieproblematiek herkennen en leren dit bespreken met het echtpaar.

Dag 3:
Hoe kunnen de echtelieden zichzelf en hun relatie leren helpen?
Cursisten leren hoe ze een echtpaar kunnen leren praten over hun problematiek.
Cursisten leren relatie-specifieke psycho-educatie geven aan het echtpaar.
Cursisten leren diverse interventies in de relatiecontext toe te passen.

In alle dagen zullen relatie-specifieke houdings-aspecten aan de orde komen :

 • Hoe ga je om met een ruziënd echtpaar?
 • Hoe blijf je buiten het ‘systeem’ van het echtpaar?
 • Zelfreflectie over eigen relatie en relatie eigen ouders.

Vooropleiding

Deze scholing op HBO niveau is op maat gemaakt voor diegenen die werkzaam zijn in de psychosociale begeleiding, die geïnteresseerd zijn in relatieproblematiek en hiermede in de praktijk van hun beroep of uitoefening van hun werk te maken hebben.
De cursist is in staat tot zelfreflectie, zeker ook met betrekking tot de eigen relatie(s).
Van de cursisten wordt verwacht dat vooraf de opgegeven literatuur bestudeerd is.

Eindtermen

De cursist is zich na de cursus meer bewust van en meer vertrouwd met de aspecten en de betekenis van relatietherapie. De cursist heeft een groter scala aan mogelijkheden tot zijn beschikking gekregen en weet die toe te passen in de praktijk van begeleiding.
Na de cursus is de cursist dan ook meer in staat om echtparen bij hun relatieproblematiek te begeleiden.

Vorm, kosten en data

Cursusduur 3 dagen (met twee trainers);
zaterdagen van 10.00 – 16.30 uur (2 dagdelen);
Voor data en kosten : contacteer de SPSO administratie adm@spso.nl
Groep : minimaal 6 personen.

Locatie

De cursus wordt gegeven op onze prachtige locatie de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO / Huize Beukbergen, Huis ter Heide (nabij Utrecht)

Navigatie

_____________________

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven