Bij- en nascholing

Schrijven als therapeutisch middel

De kracht van autobiografisch schrijven

Een bijzondere nieuwe  SPSO cursus, een driedaagse cursus autobiografischschrijven voor studenten (vanaf het 3e jaar), afgestudeerden en oud-studenten. Diegenen met een vergelijkbare opleidingsachtergrond zijn eveneens welkom!

In deze driedaagse cursus leer je autobiografisch schrijven als ‘gereedschap’ in coachings- en andere ontwikkelingsgerichte settings hanteren.

Autobiografisch schrijven in het kort

Schrijven over je eigen leven is heilzaam. Onderzoek toont dat autobiografisch schrijven stressverlagend, inzichtgevend, gezondheidsbevorderend en therapeutisch kan werken. Het blijkt een laagdrempelige en effectieve methode om uw levensloop te onderzoeken en inzicht te krijgen in wie je bent en wat je wilt in het leven. Met autobiografische schrijfopdrachten komt u snel tot de kern. Thema’s, motieven, betekenisvolle samenhangen; ze komen bovendrijven in de verhalen die u schrijft aan de hand van simpele schrijfopdrachten. De kracht van autobiografisch schrijven is onder meer dat het voor vrijwel elke doelgroep geschikt is en zowel individueel als in groepen te gebruiken is. Bovendien ervaren veel mensen het schrijven vaak als zeer vreugdevol.

Over de docent

De cursus autobiografisch schrijven staat onder leiding van Arianne Collee. Zij doceert het vak Autobiografisch schrijven bij verschillende opleidingen, geeft cursussen en workshops aan diverse doelgroepen en begeleidt daarnaast als biografisch coach biografieonderzoeksgroepen. Tevens is ze werkzaam als redacteur bij een spiritueel tijdschrift en als docent Yoga en dans. In al haar werk ligt de focus op de ontwikkeling in ieders biografie.

Zij is opgeleid als vormingswerkster aan de Haagse Sociale Academie, studeerde Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam, volgde een opleiding tot biografisch coach bij Moira-Levenslopen en deed de masterclass Autobiografisch schrijven bij het Instituut voor Biografiek.

Methodisch autobiografisch schrijven

Mensen schrijven natuurlijk al heel lang over hun eigen leven. Methodisch autobiografisch schrijven is wel vrij nieuw. Het is een jong vak en nog volop in ontwikkeling. Vanuit verschillende richtingen worden voor uiteenlopende doelgroepen methodieken bedacht.

De methode van het autobiografisch schrijven zoals die in deze cursus aan bod komt, is ontwikkeld door biografisch geschoolde mensen. Het autobiografisch schrijven gaat hier niet om het ‘van je af schrijven’, maar eerder om het ‘naar je toe schrijven’, om bewustwording en groei. De focus ligt op ‘ontwikkeling’. Ontwikkeling van wat sommigen ‘de ziel’ noemen en anderen ‘het ik’. Bedoeld wordt de geestelijke kern in ieder mens.

Het autobiografisch schrijven richt zich vooral op het gedetailleerd beschrijven van concrete gebeurtenissen uit de biografie. Die beschrijvingen leveren deelnemers meestal een schat aan informatie over zichzelf. Want, als je goed kijkt, ligt in elk stukje van een biografie, die hele mens besloten: ‘In ieder plakje cake zitten alle ingrediënten’.
Het schrijven op deze manier brengt mensen – anders dan het vertellen – meteen in de beleving. En tegelijkertijd ontstaat er door het schrijven afstand. Die combinatie maakt het mogelijk om al schrijvend tot acceptatie en ook tot nieuwe inzichten te komen. Mensen zeggen vaak dankzij het schrijven met andere ogen naar het oude te kunnen kijken. Ook worden er door het schrijven allerlei samenhangen in de levensloop duidelijk. Die samenhangen maken het mogelijk een rode draad te ontdekken.
Wat het autobiografisch schrijven voor veel mensen zo vreugdevol maakt, is dat zij zichzelf ‘diep’ herkennen in de eigen teksten: Ze vallen even volledig samen met zichzelf.

De cursus autobiografisch schrijven

Tijdens de cursus autobiografisch schrijven zullen deelnemers veel zelf schrijven. Om met de methode te kunnen werken, moet deze aan den lijve ondervonden worden. Na iedere schrijfsessie wordt er gereflecteerd op de werking en de mogelijkheden van de methode in het algemeen en de specifieke oefeningen in het bijzonder. Ook is er ruim aandacht voor de manier waarop de methode gehanteerd wordt. Natuurlijk kijken we ook voor wie en bij welke ‘hulpvragen’ autobiografisch schrijven een zinvolle methode zou kunnen zijn. Omdat het vak van autobiografisch schrijven nog volop in ontwikkeling is, doen we wellicht samen ook nieuwe ontdekkingen. In principe zullen we plenair werken. Tussentijds krijgen deelnemers huiswerkopdrachten.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • De kracht van het gebruik van de zintuigen tijdens het schrijven
  • de opbouw van een schrijfsessie
  • de begeleiding van een schrijfsessie
  • voorlezen en luisteren
  • reageren/teruggeven op voorgelezen teksten
  • criteria voor schrijfoefeningen
  • de werking van autobiografisch schrijven
  • hoe breng je mensen aan hun ‘growing edge’
  • de geschreven tekst als hologram
  • contexten waarin de methode gebruikt kan worden

Eindtermen

Na afloop van de cursus autobiografisch schrijven zijn deelnemers in beginsel in staat autobiografisch schrijven toe te passen. De mate waarin is uiteraard afhankelijk van ieders kennis, ervaringen en vaardigheden.
Er wordt een deelname certificaat uitgereikt aan diegenen die voldoende aanwezig waren en aan de eindopdracht hebben voldaan.

Vorm en kosten

Cursusduur 3 dagen, ieder studiejaar aangeboden.
Voor kosten en data neemt u contact op met de administratie : adm@spso.nl

Evaluatie na afloop van de cursus :

Cursus Autobiografisch Schrijven
Een uitstekende aanvulling op ons vakgebied. De focus ligt op het ervaringsgericht schrijven en hierin verdieping aan te brengen, zodat men na afronding van de cursus het schrijven als instrument kan toepassen. Het effect van het 
autobiografisch schrijven is direct merkbaar. De docente is heel deskundig en biedt het programma aan vanuit drie  lagen : mensvisie, theorie en praktische handvatten waardoor het als een methodiek krachtig wordt aangeboden.

Navigatie

_____________________

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven