Bij- en nascholing

Werken met Tekeningen in begeleiding

Inleiding

Hierbij vind je de studie-informatie van de module ‘Werken met Tekeningen in begeleiding’ aan de Academie Integrale Menswetenschappen-SPSO.

Wie zijn wij?

De Academie Integrale Menswetenschappen 4 SPSO biedt al meer dan 40 jaar diverse opleidingen aan en heeft door de jaren heen steeds haar innovatieve karakter kunnen tonen. Het feit dat anderen steeds onze initiatieven volgen geeft het beeld onze opleiding weer, de toewijding van onze professionele docenten en trainers, het enthousiasme van onze studenten en cursisten en de steeds vernieuwende kracht die wij trachten te volgen.

Wie ben jij?

Ben je hulpverlener, coach, arts, psycholoog, counselor of begeleider van psychische processen, dan kun je deze eenjarige voortgezette opleiding volgen.

Is je vooropleiding onvoldoende, dan bieden we je een voortraject aan, zodat je deze scholing goed kunt volgen.

Mensvisie

Het instituut heeft een zo breed mogelijke mensvisie. De naam ‘Academie Integrale Menswetenschappen’ is gekozen omdat het in een brede mensvisie niet alleen gaat om kennis en wetmatigheden van direct zichtbare processen, maar juist ook om innerlijke vaak niet zichtbare processen, zoals in de creatieve therapievormen.

De visie van de opleiding Integrale Menswetenschappen is dat het insluitende denken wordt toegepast en niet enkel kennisontwikkeling wordt aangeboden van buitenaf. Wij gaan ervan uit dat het leren kijken van binnenuit vanuit de persoonlijkheid en vanuit het hart van essentieel belang is.

Deze visie ligt ten grondslag aan het onderwijs dat aan de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO wordt gegeven.

De opleiding kunstzinnige counseling

Wij bestuderen in deze scholing de innerlijke en de transpersoonlijke bewustzijnsniveaus, omdat cliënten vaak
geestelijke begeleiding en antwoorden zoeken op levensvragen die vanuit het innerlijk en deze bewustzijnsniveaus voortkomen.

Wij mensen staan in de fysieke wereld, met vitale, mentale en bovenmentale capaciteiten. Wij benaderen de mens vanuit deze verschillende invalshoeken, waarbij het steeds gaat om de integratie van vaak schijnbaar tegengestelde psychische processen, die uiteindelijk helend blijken te zijn.

Hierbij is het duiden, het counselen, het spelenderwijs kunnen omgaan met gesprekstechnieken specifiek gericht op de uitingsvorm waarvoor met de cliënt is gekozen een belangrijk onderdeel.

De cursist wordt aangesproken op het theoretische, het diepte psychologische, het analytische, doch ook het
ambachtelijke van dit vak.

De grondleggers van het werken met beeldend materiaal/kunstzinnige therapievormen zijn het werk van Greg Furth, de psychologie van Jung, de Oosterse psychologie en beeldenwereld en de westerse esoterie. In deze cursus ‘Werken met Tekeningen in begeleiding’ komen visies en/of invalshoeken op verschillende manieren aan bod.

Deintegratievanbenaderingen, techniekeneninvalshoeken, zullen tot een betere en meer volledige manier van begeleiding op dieptepsychologisch niveau kunnen leiden.

Het programma

De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

Dag 1 - Diverse gelaagdheden van de persoonlijkheid
Bij deze eerste bijeenkomst zal een toelichting gegeven worden over de diverse lagen van de persoonlijkheid en hoe deze op elkaar kunnen inwerken. Naast de zintuiglijke en mentale laag vinden zich vermogens in de mens die via beelden manifest kunnen worden.

Tijdens deze dag zal dit gebied verkend worden aan de hand van deelpersoonlijkheden.

Er zal eveneens praktisch worden ingegaan op tekeningen, counselen, het doorvragen, spiegelen en zeggingskracht.

Dag 2 - Het verkennen van het symbolische
Het innerlijk van de mens geeft via tekeningen beelden te zien welke de dieperliggende thema’s van ons menszijn uitdrukken. De dieper gelegen betekenis van mythen en sprookjes worden zichtbaar, waarbij eveneens zichtbaar wordt waar de cliënt vast zit en waar stroming mogelijk is. De verscheidenheid van symboliek in relatie tot verruimend zelfinzicht wordt deze dag behandeld, even als het praktische aspect van het tekenen en het analyseren van de  symboliek.

Dag 3 - Beeldtaal en het innerlijke kind
Op uitgewerkte opdrachten wordt dieper ingegaan. Daar reeds in kind- en jeugdjaren diepe pijnsporen kunnen ontstaan, waar aan vaak geen of nauwelijks woorden gegeven kunnen worden, zijn beelden een natuurlijke manier om hieraan uitdrukking te geven. Naast trauma’s in het gekwetste innerlijke kind, kan de veerkracht van het natuurlijke kind ontdekt worden.

Steeds staan de cursusdagen niet alleen in het teken van kennis, maar juist ook in de toepassing van kennis in de praktijk van het werken met beelden.

Dag 4 - Nuances in het Counselen
Aan de hand van een uitgewerkte opdracht worden nuances bij het counselen aangeleerd, zodat een verfijning van je technische vaardigheden kan plaatsvinden. Ook zal deze dag het werken met dromen aanbod komen, de transcendente werking hiervan en hoe deze in beeld gebracht kunnen worden. Verder zal deze dag een toelichting op mandala tekenen worden gegeven.

Dag 5 - Mandala’s
Deze laatste bijeenkomst worden mandala tekeningen besproken en de werking hiervan op de psyche van de mens. Tevens zal er aandacht zijn voor het in beeld brengen van ervaringen waar nog geen verwerking mogelijk was. Op deze afsluitende dag presenteren cursisten elk op eigen kunstzinnige wijze wat dit traject van ervaringsgericht leren gebracht heeft.

Onderwijsvorm en doel

Deze cursus is praktijkgericht en wordt in workshopvorm aangeboden.

Daarom zal steeds een onderwerp in theorie aan bod komen, waarna dit zoveel mogelijk in praktijk wordt gebracht, hanteerbaar wordt gemaakt en geoefend op elkaar tijdens de contacturen en met cliënten in de praktijk buiten de opleiding.

Aan de hand van concrete voorbeelden, cases en opdrachten worden diverse onderwerpen en therapievormen behandeld.

Docent is de heer Ko Vos, docent toegepaste psychologie. Hij benadert de dynamiek van het leven vanuit het spanningsveld tussen het persoonlijke en het transpersoonlijke.

Vooropleiding en doelgroep

Aan deze voortgezette opleiding wordt een vooropleiding op minimaal hbo-niveau gevraagd.

Deze opleiding is voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van werken met tekeningen in de begeleiding van cliënten.

Bij een voldoende beoordeling ontvang je het certificaat.

Praktische informatie

Data, plaats en studiebelasting
De cursus wordt gegeven in 5 dagen op de Academie Integrale Menswetenschappen– SPSO te Huis ter Heide, nabij Utrecht.
Voor informatie over de cursusdagen en kosten, vraag even informatie aan.
De cursusdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen rond 16.30uur.

Voor het bestuderen van de theorie en het maken van de opdrachten kunt u rekening houden met een minimale studiebelasting van ongeveer 5 tot 7 uur per studiebijeenkomst.

Aantal deelnemers
Om een zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te kunnen geven is het aantal deelnemers ongeveer 6-8 personen.

Navigatie

_____________________

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven