Lezingen en workshops

Geweldloze Communicatie & Intuïtie

Omgaan met de ander welke we van nabij kennen (partner, kinderen, ouders, vrienden, collega’s) vergt een veelheid van inzicht op het effect van  wat we(verbaal en non-verbaal) communiceren. Met het zinnetje ‘dat is dan haar (of zijn) probleem’ ontwijken we veelal onbehaaglijke effect wat we bewerkstelligd hebben bij beleving van de ander.

We kunnen vaardiger (meer taalbehendig) worden, al is dat een levenslange oefening (waar deze workshop een aanzet toe is). Naast al wat we kunnen nalaten, zoals invullen voor de ander, jij-boodschappen formuleren, psychologiseren, pleasende dingen zeggen, passief-agressief confronteren, enz, kunnen we meer bekwaam worden in het spreken vanuit authenticiteit.

Wat in deze workshop aan de hand van oefeningen (en zelf ingebrachte voorbeelden) geleerd kan worden: gebruik van intonatie van je stem(verbonden met je innerlijk, minder met het mentale),je woordkeus, aandacht voor eigen lijfelijk onbehagen bij irritaties, openhouden van ruimte in je zintuiglijk bewustzijn (opdat je vanuit dieper gelegen werkzame bewustzijn overzicht houdt in wat en hoe je iets zegt).

Daarnaast zullen deze dag essenties van interpersoonlijke communicatie aan bod komen, zoals oog hebben voor het(kwetsbare)innerlijke Gelaat van de ander, het aangesloten blijven op het stromende van eigen gevoel(in plaats van te reageren vanuit vluchtige emotionele lading.
(Ondersteunende literatuur M.B. Rosenberg-Geweldloze communicatie, uitg. Lemniscaat 2014)


zaterdag 30 mei 2020 | 10.00 - 16.30 uur | € 122,50
Door de heer Ko Vos

Navigatie

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over deze workshop of lezing, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Inschrijven workshop

Scroll naar boven