Voortgezette een-jarige opleiding

Kunstzinnige Counseling

De Academie benadrukt het verdiepende aspect van het menszijn en bestudeert ook transpersoonlijke bewustzijnsniveaus, omdat cliënten vaak antwoorden zoeken op levensvragen die vanuit het innerlijk voortkomen. De eenjarige opleiding Kunstzinnige Therapie & Counseling leert de hulpverlener te werken met het beeldende vermogen van de mens in allerlei creatieve vormen, zodat de cliënt tot een groter bewustzijn over zichzelf en het leven kan komen. Het gaat steeds om bewustwording en de integratie van verschillende, vaak schijnbaar tegengestelde psychische processen, die uiteindelijk helend blijken te zijn.

Hierbij is het duiden, het counselen, het spelenderwijs kunnen omgaan met gesprekstechnieken, symboliek, beelden, het collectief en persoonlijk onbewuste, specifiek gericht op de cliënt een belangrijk onderdeel. Er wordt tijdens de opleiding Kunstzinnige Therapie & Counseling met verschillende materialen en methodes gewerkt zoals met tekeningen, klei, verf, doch ook met het sprookje en het scheppende verhaal.

De cursist wordt aangesproken op het theoretische, het dieptepsychologische, het analytische, doch vooral ook het ambachtelijke van dit vak.

De grondleggers van het werken met beeldend materiaal/kunstzinnige therapievormen zijn het werk van Greg Fuerth, de psychologie van Jung, de psychosynthese van Assagioli, de Oosterse beeldenwereld en de visie van Steiner. In de opleiding Kunstzinnige Therapie & Counseling komen al deze grondleggers, visies en/of invalshoeken op verschillende manieren aan bod. De integratie van benaderingen, technieken en invalshoeken zal tot een betere en meer volledige manier van begeleiding op dieptepsychologisch niveau kunnen leiden.

Het programma

Het programma van de opleiding Kunstzinnige Therapie & Counseling bestaat uit 13 lesdagen en de volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

 • Bewustzijn en Kunstzinnig Counseling
  Het bewustzijn van de mens is de basis van deze eerste dag, bewustzijn en datgene waar de mens zich onbewust van is. Hoe kan men het bewustzijn in kaart brengen en waar plaatsen we de onderbewuste wereld van symbolen en beelden in ons. Wat is het collectief onderbewuste, wat is het persoonlijk onderbewuste, de schaduw, waarmee we werken in tekentherapie. We gaan leren kijken naar symboliek. De therapeut leert open en onbevooroordeeld te kijken naar de innerlijke beeldenwereld die zich ontvouwt via tekeningen en hoe met deze beelden te werken. We beoefenen het analyseren en counselen vanuit de innerlijke beeldenwereld. Door: mevrouw Fransje de Jongh

 • Tekentherapie en Counseling
  Deze dag vormt een verdieping op de beeldenwereld en symboliek die zich aandient. We gaan het counselingsgesprek vanuit de tekening van de cliënt verder verdiepen. Verder werken we met vervolgopdrachten; verschillende mogelijkheden komen aan de orde om een gestold proces in de dynamiek neer te zetten. Door: mevrouw Fransje de Jongh

 • Werken het kinderen : het innerlijke kind
  Werken met Kinderen heeft nu aandacht. We werken met verschillende materialen. Laten voorbeelden zien via tekeningen en leren de analyse van de ontwikkeling van het kind in de tekentherapie. We laten de studenten kennismaken met verschillende werkvormen voor kinderen. Door: mevrouw Anja Brasser

 • Werken met Kinderen : het getraumatiseerde kind
  Een vervolg op de bovenstaande dag, doch nu met de nadruk op het getraumatiseerde kind en de verwerking van deze trauma’s. Door: mevrouw Anja Brasser

 • Counselingstechnieken en symboliek
  Counselingstechnieken blijven in de aandacht. Verdere onderliggende thema’s komen nu aan bod. We leren over de stadia in de verwerking van de tekening. We kijken terug hoe ervaringen gevolgen hebben gehad in het leven in negatieve én positieve zin. We sluiten goed aan in beelden, intuïtie en taal en leren de cliënten te luisteren naar hun intuïtief zelf-helende vermogen. We werken met gedachten, emoties, het lichaamsgevoel of vanuit het intuïtieve weten en kiezen die opdrachten die bij onze cliënt passen. Door: mevrouw Fransje de Jongh

 • Mythologie : de goden en godinnen & scheppende kunst
  Deze dag wordt het raakvlak tussen mythologie en psychologie door Ko Vos in kaart gebracht en wordt gewerkt met de goden en godinnenkrachten in de mens.Deze dag wordt eveneens het creatieve principe in de mens en de ziel bestudeerd. Het scheppende vermogen in de mens als uitingsvorm van zijn innerlijke ziele-roerselen heeft deze dag de aandacht.
  Door: de heer drs Ko Vos

 • Counselingstechnieken en symboliek
  We vervolgen de vaardigheden in het counselen en het werken met innerlijke symboliek.
  Door: mevrouw Fransje de Jongh

 • Werken met sprookjes
  Aan deze dag ligt het boek ‘Sprookjes en hun innerlijke Wijsheid’ van de docent ten grondslag. Centraal staat wat sprookjes op collectief niveau en persoonlijk niveau betekenen en hoe hiermee gewerkt kan worden in de praktijk.
  Door: mevrouw Fransje de Jongh

 • Het schrijven van de autobiografie of de innerlijke weg
  Wie ben ik, wat kan ik en waar wil ik naar toe? Thema’s, motieven, betekenisvolle samenhangen, ze komen bovendrijven in de verhalen die de mens schrijft. De kracht van autobiografisch schrijven is geschikt voor vele cliënten en de meeste mensen ervaren het schrijven als zeer vreugdevol; de rode draad, belemmeringen, talenten en keuzen komen aan bod.
  Door: mevrouw Arianne Collee.

 • Werken met de mandala
  Het object van de mandala is het ‘zelf’, in tegenstelling tot het ‘ik’. Het zelf is de totaliteit van de psyche, dus zowel het bewuste als het onbewuste, zowel het persoonlijk goddelijke als het onpersoonlijk goddelijke.
Het ontstaan van de mandala en het werken hiermede staat deze dag centraal. Door: mevrouw Fransje de Jongh

 • Psychodrama, de Maskers van het Bestaan
  De hoofdlijnen van psychodrama komen hier aan bod; een aantal psychodrama’s waarbij de cursisten zelf met een thema, dilemma of onderwerp komen. De ‘gewone psychologie’ komt in beeld, doch ook de meer psychodynamische achtergrond. Daarbij kunnen transpersoonlijke dimensies concreet zichtbaar worden; de overlap tussen psychodrama en familieopstellingen kan als verheldering aan bod komen. Psychodrama kan in groepen worden gedaan, maar ook in een een-op-een setting, met alleen therapeut en cliënt. Dat heet monodrama en zal aan bod komen.’ Valkuilen en voorzorgen worden zichtbaar. Verder kunnen lichaamsgerichte elementen aan bod komen en een uitbouw naar beelden of meer poëtische expressie is mogelijk. Beelden en fantasieën kunnen ook teveel een eigen leven gaan leiden. Psychodrama staat toe om met elementen te werken die om verkenning, uitwerking en herstel vragen. 
Door: de heer dr H. Schilder

 • Afsluitende dag
  Op deze dag is de presentatie van de Kunstzinnige Therapie & Counseling Eindopdrachten. Door: mevrouw Fransje de Jongh

Tijdens de opleiding kunnen docenten de onderwerpen aanpassen aan de actualiteit van het counselen en aan datgene dat in de groep van belang is. Kleine wijzigingen in het programma zijn mogelijk, ook het omdraaien van verschillende cursusdagen!

Onderwijsvorm en Doel

De opleiding Kunstzinnige Therapie & Counseling is zeer praktijkgericht en wordt in workshopvorm aangeboden. Daarom zal steeds een onderwerp in theorie aan bod komen, waarna dit zoveel mogelijk in praktijk wordt gebracht, hanteerbaar wordt gemaakt en geoefend op elkaar tijdens de contacturen en met cliënten in de praktijk buiten de opleiding. Aan de hand van concrete voorbeelden, cases en opdrachten worden diverse onderwerpen en therapievormen behandeld.
De docenten en trainers hebben zeer ruime ervaring in hun vakgebied.

Vooropleiding en doelgroep

Aan deze voortgezette opleiding Kunstzinnige Therapie & Counseling wordt een vooropleiding op minimaal hbo niveau gevraagd.
Een kennismakingsgesprek behoort tot de eisen van toelating. Relevante werkervaring in de psychische hulpverlening kan een andere vooropleiding compenseren. Deze opleiding is voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van kunstzinnige therapie & counseling en zich extra wil scholen in diverse creatieve werkvormen in de hulpverlening van cliënten.
Indien een geïnteresseerde niet de juiste vooropleiding heeft kan dit worden opgevangen door extra opdrachten of modules en op deze wijze kan een individueel opleidingstraject worden aangeboden.

Eindtermen en Certificaat

Van deelnemers wordt verwacht dat zij na de opleiding Kunstzinnige Therapie & Counseling :

 • cliënten op een integrale wijze kunnen begeleiden vanuit verschillende kunstzinnige technieken en zienswijzen;
 • met cliënten van verschillende leeftijden te kunnen werken;
 • zicht hebben op de innerlijke processen van de mens en hierop speels, creatief en met empathie kunnen ingaan;
 • inzicht hebben in de werking van beeldende middelen en weet en kennis hebben van collectieve symboliek;
 • zicht hebben hoe innerlijke processen praktisch toepasbaar gemaakt kunnen worden;
 • met behulp van beeldende middelen een innerlijke ontwikkelingsweg kunnen begeleiden;
 • een eigen visie en competenties hebben ontwikkeld in kunstzinnig counselen.

U sluit de opleiding Kunstzinnige Therapie & Counseling af met een praktische opdracht.Er wordt gekeken naar de eigen attitude, het verloop van de praktijksessies, de verworven competenties en aanwezigheid (90%).
Bij een voldoende beoordeling ontvangt u het certificaat Kunstzinnige Counseling.

Praktische Informatie

Data, plaats en studiebelasting

De opleiding start eenmaal per jaar in het najaar en wordt gegeven in 12 zaterdagen op de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO te Huis ter Heide, nabij Utrecht.
 De cursusdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen rond 16.30 uur.

Voor het bestuderen van de theorie en het maken van de opdrachten kunt u rekening houden met een minimale studiebelasting van ongeveer 5 tot 7 uur per studiebijeenkomst.

Voor informatie over kosten en data contacteert u de opleiding : adm@spso.nl

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven voor de opleiding Kunstzinnige Counseling vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven