Psychosociale Begeleiding

De drie-jarige opleiding

Deze drie-jarige opleiding leidt hulpverleners op die geheel voorbereid zijn op het psychosociale, psychische en dieptepsychologische werkveld en leidt tot een van de volgende afstudeervarianten:

  • Psychosociaal Werk
  • Psychologie
  • Transpersoonlijke Counseling

Visie en Doelstellingen

Ons uitgangspunt is gebaseerd op het inzicht dat geestelijke en lichamelijke gezondheid onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden. Driekwart van het aantal hulpvragende mensen in de gezondheidszorg heeft te kampen met psychosociale problemen; ruim een kwart van het aantal arbeidsongeschikten is door psychosociale problemen buiten de arbeidsmarkt komen te staan. Een gezond lichaam en een goed functionerende geest zijn voorwaarden voor mensen om een productief en evenwichtig leven te kunnen leiden.

Wij leren je een integratie tot stand te brengen tussen de verschillende psychologische benaderingen.

"Wat heeft de opleiding mij opgeleverd?"

  • Een flink aantal inzichten in mijn eigen persoonlijkheid
  • Een algemene visie hoe ik andere mensen kan helpen in hun persoonlijke ontwikkeling
  • Tools en vaardigheden te gebruiken als counselor of coach
  • Zelfvertrouwen

- Voormalig student


De gangbare methodes worden bestudeerd, maar ook het verdiepende aspect van het menszijn zoals de diepte-psychologie en transpersoonlijke (spirituele) bewustzijnsniveaus, omdat cliënten vaak geestelijke begeleiding en antwoorden zoeken op levensvragen die vanuit het innerlijk voortkomen. 

De integratie van deze verschillende benaderingen, verschillende technieken en verschillende invalshoeken, zullen tot een betere en meer volledige manier van werken leiden, waarbij het steeds gaat om de integratie van verschillende, soms schijnbaar tegengestelde stromingen en psychologische processen.

Eveneens is het van essentieel belang dat jij als toekomstig hulpverlener kennis hebt van je eigen persoonlijkheid, de patronen en processen die zich daarin afspelen. Immers, je kunt een ander niet echt wezenlijk helpen indien je je eigen persoonlijkheid en de werking ervan niet grondig kent.

De Academie is mede door de bovenstaande benaderingen een unieke opleiding in Nederland.

De studie wordt op hoger onderwijs-niveau gegeven, waarbij een brug wordt geslagen tussen het universitaire en hoger beroepsonderwijs. Deze zijn geïntegreerd tot één geheel door de student universeel te leren kijken en te leren denken, terwijl de opgedane kennis praktisch en toepasbaar wordt gemaakt.

Doelstellingen

Onze afgestudeerden zijn in staat om zowel zelfstandig als in teamverband ondersteuning te verlenen binnen een breed scala van werkvelden. Het doel is steeds een verbeterd welzijn en zelfstandig functioneren van de cliënt in diens omgeving (systeem).

Ons opleidingsprogramma is gericht op actuele ontwikkelingen, loopt zo mogelijk op deze vooruit en vervult hierbij een pioniersfunctie.

‘Een ander helpen zichzelf te helpen’

De meest beknopte omschrijving van de aangeboden vorm van hulpverlening en counseling is: een ander helpen zichzelf te helpen. Je zoekt samen met de cliënt naar meer mogelijkheden, zodat de hulpvragende zelf een hem (haar) bedreigend probleem beter kan formuleren, hanteren of oplossen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt.

Ieder mens is op een dieper niveau met een doel op aarde gekomen, dit doel zoek je met je cliënt.

Je leert hem of haar bewust te zijn van de eigen kracht, zodat er ruimte ontstaat waarin het verleden, of bijvoorbeeld de dagelijkse problematiek van het leven een plaats krijgt en verwerkt wordt.

Je leert een humane benadering aan, waarbij de innerlijke kracht, het zielsvermogen van de mens, wordt aangeraakt. Daarbij benut je persoonlijke eigenschappen zoals zelfkennis, eerlijkheid, openhartigheid, discretie en professionele vaardigheden, bijvoorbeeld o.a. aandachtgevend gedrag, luisteren, respect, empathie, gevoelsreflecties en directheid, maar ook kennis van je eigen innerlijke leven.

Belangrijk is dat je cliënt deze eigenschappen ook als zodanig ervaart, zodat een vertrouwensrelatie ontstaat. Daarnaast kun je, door toepassing van strategieën en technieken de cliënt bepaalde inzichten en vaardigheden bijbrengen, zodat deze zelf de problemen beter kan aanpakken.

Problematiek die aan de orde komt ligt op het innerlijke vlak van de hulpvragende, in de relatie met anderen en/of meer op maatschappelijk vlak.

In de opleiding staat de ontmoeting van de ene mens met de andere mens centraal. Zonder een werkelijke ontmoeting, die van een gelijkwaardige intensiteit en een zuivere intentie is, kan er geen ware uitwisseling plaats vinden van mens tot mens, of heling.

Empathie, eerlijkheid en vertrouwen zijn hierin key-woorden.

Navigatie

_____________________

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven voor de opleiding Psychosociale Begeleiding vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven