Psychosociale Begeleiding

Doelgroepen

Deze opleiding is geschikt voor mensen met verschillende achtergronden en vooropleiding. Zij hebben echter gemeen dat zij op een persoonlijke, humane en effectieve manier met anderen willen omgaan en samenwerken. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat onze studenten uit de onderstaande groepen afkomstig zijn:

Professionele hulpverleners (m/v)

Mensen met specifieke scholing in de hulpverlening en met een beroep gericht op het helpen van anderen, zoals verpleegkundigen, (gezins)-verzorgenden, verloskundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, werkenden in inrichtingen, psychologen, (ortho)-pedagogen, artsen, priesters, dominees, medewerkers van crisiscentra en wijkgezondheidscentra, logopedisten, diëtisten, natuurgeneeskundigen en anders georiënteerde therapeuten.

Semi-professionele hulpverleners (m/v)

Dit zijn mensen die scholing hebben gehad binnen de eigen werkkring en een helpende rol vervullen, maar voor wie het verlenen van hulp niet het voornaamste aspect van hun werk is, zoals leidinggevenden, personeels-, opleidings- en vakbondsfunctionarissen, leraren, beroepskeuze-adviseurs, leerplichtambtenaren, juristen, secretariële ondersteuning, (tand-)arts-assistenten, werkenden bij telefonische hulpdiensten, rechtswinkels, voogdij- en gevangeniswezen, politie, leger, brandweer, advies- en opvangcentra, groepsleiders.

"Ik voel mij als mens completer dankzij de opleiding"

Door het zeer uitgebreide en goed op elkaar afgestemde college en trainingsprogramma heb ik mezelf in deze opleiding op vele vlakken mogen ontwikkelen. Ik heb een positieve groei in zowel de breedte, diepte als hoogte doorgemaakt en dit heeft geresulteerd dat ik mij als mens completer voel. Ik heb daarnaast een schat aan integrale wijsheid op mogen doen, geleerd om dit praktisch toe te passen en open te blijven staan voor de innerlijke belevingswereld van mijn medemens. In mijn rol als gids en hulpverlener kan ik hierdoor beter aansluiten bij de individuele behoeften van mijn cliënten.

- Voormalig student

 

Niet-professionele hulpverleners (m/v)

Dit zijn mensen zonder scholing in hulpverlenende vaardigheden, die echter door hun omgeving wel als dusdanig vertrouwenwekkend worden erkend, dat zij vaak hierop worden aangesproken.

De hiervoor genoemde mensen blijken om verscheidene redenen gemotiveerd te zijn om zich met behulp van onze opleiding verder te scholen op psychosociaal gebied.
Enkele voorbeelden zijn:

  • om de mogelijkheden tot zelfontplooiing en zelfinzicht als basis voor persoonlijk en maatschappelijk functioneren te vergroten
  • om de ontbrekende gedeelten van een eerder gevolgde opleiding zodanig aan te vullen dat men beter inzetbaar wordt en functioneert op de arbeidsmarkt
  • omdat een eerder gevolgde opleiding als te weinig praktijkgericht werd ervaren
  • omdat een eerder gevolgde opleiding als te smal theoretisch werd ervaren en om het verdiepende, tevens integrerende aspect van de Academie
  • om problemen en stress in bedrijf of instelling bijtijds te kunnen signaleren, oplossen en daardoor ziekte(verzuim) te voorkomen of terug te dringen
  • om in de psychosociale of verwante hulp- of dienstverlening een werkkring te vinden
  • omdat het volgen van een dagopleiding onmogelijk is
  • om met behoud van uitkering toch een opleiding te kunnen volgen.

Navigatie

_____________________

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven voor de opleiding Psychosociale Begeleiding vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven