Psychosociale Begeleiding

Erkenning

Algemene informatie

Regelmatig krijgen wij de vraag of de verschillende beroepen erkend zijn en hoe het werkveld hiernaar kijkt. De betiteling van ‘erkend door’ vraagt om enige verduidelijking.

Indien een opleiding door een beroepsorganisatie wordt erkend is dit een ander soort erkenning dan overheidserkenning, waarin ook nog een verschil bestaat in erkenning door verschillende Ministeries.

Erkenning van een beroep kan dus vanuit verschillende niveaus bekeken worden: vanuit de Ministeries van WVS en O&W, maatschappelijke erkenning, beroepsverenigingen en individuele erkenning.

Overheidserkenning

De Academie heeft om diverse redenen geen erkenning gezocht bij het Ministerie van O&W voor haar opleidingen.

Een van de voornaamste redenen was dat wij van mening zijn dat het belangrijker is dat het beroep in het veld erkend dient te worden en heden is dit zeker het geval, vooral doordat de meeste verzekeringsmaatschappijen de hulpverleningsgesprekken inmiddels vergoeden en onze studenten een goede werkomgeving kunnen vinden. Een andere reden is dat de student een zelfbeeld krijgt en uitdraagt dat deze een volwaardige hulpverlener is in het beroepenveld. Rijkserkenning was dan ook geen prioriteit.

Kwaliteitszorg staat hoog in ons vaandel; studenten leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit door evaluaties en periodieke bijeenkomsten met de directie. Uit onderzoek in het werkveld van werkzame afgestudeerdeerden blijkt dat het gemiddelde cijfer dat de studenten aan de Academie toekennen een 8,5 is.

Wel wordt het diploma door verschillende hogescholen geëvalueerd als Hoger Onderwijs, waardoor afgestudeerden die zich verder willen specialiseren in een andere verwante studierichting (zoals MWD, SPH, Social Sciences) verkorte studieprogramma’s kunnen volgen.

Studenten van de Academie kunnen na de studie een (ver-)kort rijkserkend Bachelor traject volgen bij verschillende instellingen.

Voor de meest recente informatie hierover verwijzen wij naar het oriëntatiegesprek. Het moge duidelijk zijn dat aan deze trajecten geen rechten verbonden kunnen worden, omdat wij hierin afhankelijk zijn van derden.

Maatschappelijke erkenning

In de nu veertig jaar van ons bestaan is door verschillende onderzoekingen een vrij stabiel groeiend beeld van het percentage afgestudeerden dat in het werkveld actief is naar voren gekomen. Dit ligt nu rond de 75 procent.

De onderzoeken laten duidelijk zien dat er steeds meer animo is om afgestudeerde studenten in de maatschappij een functie te laten vervullen.

Daarbij is de maatschappelijke behoefte aan (psychosociaal) begeleiders de laatste decennia enorm toegenomen.

Individuele erkenning

De erkenning van afgestudeerde studenten van hun eigen kwaliteiten blijkt een belangrijke factor te zijn in het vinden van een geschikte werkomgeving.

Afgestudeerden van de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO vinden vaak al tijdens de studie een nieuwe baan, ook wordt veelal een geschikte werkomgeving gevonden via stageplaatsen, waarbij zij, buiten de appreciatie die zij ontvingen gedurende de praktijkleerperiode, geleerd hebben te kunnen bouwen op de vaardigheden die zij gedurende de studie hebben aangeleerd.

Navigatie

_____________________

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven voor de opleiding Psychosociale Begeleiding vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven