Psychosociale Begeleiding

Verplichte en niet verplichte activiteiten

Leertherapeutische begeleiding

Leertherapeutische begeleiding is een verplicht onderdeel van het opleidingsprogramma en start in het eerste studiejaar.

De leertherapie bestaat uit verschillende delen en is bedoeld om je zo bewust mogelijk te maken van je eigen proces, om leerdoelen die in de training niet aan bod kwamen of tijdens de training niet geschikt waren, te doorwerken.

Ook al is aan de voorwaarden voor leertherapie door een student voldaan, de opleiding heeft steeds het recht om extra leertherapie te vragen wanneer dit nodig geacht wordt voor het persoonlijke studietraject.

De leertherapeutische begeleiding dient in het eerste én in het tweede jaar ieder tenminste 15 uren te omvatten en wel idealiter:

 • 5 uur leertherapie in groepjes van vier tot vijf personen in een door de opleiding goedgekeurde therapeut;
 • 5 uur individuele leertherapie bij een zelf uitgekozen therapeut;
 • 5 uur wordt gerekend voor een facultatieve workshop van een weekend. Voor een facultatieve workshop van een dag, wordt 2,5 uur gerekend. De facultatieve workshops worden ieder voorjaar door de opleiding georganiseerd.

De kosten hiervan zijn niet bij het collegegeld inbegrepen, omdat je hier je persoonlijke invulling aan kunt geven en worden rechtstreeks met de desbetreffende therapeut of de Academie verrekend. Ook deze studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar. In sommige gevallen worden de kosten vergoed door een verzekering of door de studiefinancierende instantie (zie studiefinanciering). 

Praktijkleerperiode/stage

De opleiding wil voor haar studenten zoveel mogelijk zorgen dat zij uiteindelijk ook in het werkveld goed terecht komen en daarin ook ervaring kunnen opdoen. Buiten het werken met eigen cliënten worden ook praktijkleerperiodes of stages georganiseerd. Deze stages zijn niet verplicht, doch worden wèl aanbevolen.

Een stagecoördinator en een stagebegeleider assisteren de student dan in hun individuele loopbaanplanning en op hun stageadres.

Facultatieve activiteiten

Er worden elk jaar diverse facultatieve workshops georganiseerd, zoals bijvoorbeeld:

 • spirituele ontwikkeling
 • droomanalyse
 • gestalttherapie
 • intuïtieve ontwikkeling
 • geweldloze communicatie
 • kunstzinnige therapieën
 • omgaan met symboliek en innerlijke beelden
 • transpersoonlijke psychologie
 • hulp bij het opzetten van een eigen praktijk

Deze facultatieve activiteiten zijn geen verplicht onderdeel van het studieprogramma, maar kunnen wel gebruikt worden als onderdeel van de leertherapie.

Navigatie

_____________________

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven voor de opleiding Psychosociale Begeleiding vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven