organisatie & algemene informatie

verantwoordelijkheden en bevoegdheden

◊          stichtingsbestuur SPSO (Stichting Psycho-Sociale Opleidingen)

◊          directie

◊          administratie

◊          docenten en trainers

 

stichtingsbestuur en directie

Het stichtingsbestuur draagt de eindverantwoording voor de opleiding; de directie draagt zorg voor het totale management van de opleiding.

SPSO staat voor Stichting Psycho-Sociale Opleidingen en de naam Academie Integrale Menswetenschappen (AIM) is bijgevoegd, omdat dit de integrale mensvisie uitdraagt.

administratie

Tel: 030 280 38 19 (telefonisch spreekuur : iedere di t/m vrij 10.00 – 12.00 uur)

E-mail administratie: adm@spso.nl  Website: www.spso.nl     KvK: 41203185

Rekeningnummer NL 16 INGB 0005 567 726, ten name van de SPSO.

docenten

◊          verzorgen de colleges op basis van hun specialistische kennis, praktijkervaring en didactische vaardigheid

◊          zorgen voor de inhoudelijke vormgeving

◊          verschaffen informatie omtrent de verplichte en aanbevolen literatuur

◊          stellen lesmateriaal ter beschikking

◊          zorgen voor het samenstellen en corrigeren van de tentamens en werkstukken

trainers

◊          verzorgen de trainingen op basis van hun specialistische kennis, praktijkervaring en didactische vaardigheid

◊          zorgen voor inhoudelijke vormgeving van de training

◊          verschaffen informatie omtrent de verplichte en aanbevolen literatuur

◊          stellen lesmateriaal ter beschikking

◊          beoordelen het functioneren van de deelnemers

 

Nieuwsgierig naar wie onze docenten en trainers zijn?

Vindt hun foto’s, c.v.’s en beschrijving op de homepagina, rechtsboven.

 

locatie, bereikbaarheid en herkomst studenten

De colleges, trainingen en bij- en nascholingen worden in Huis ter Heide nabij Utrecht gegeven.

Cursisten reizen vaak samen; reiskosten zijn net als de studie aftrekbaar voor de belasting.

Al het onderwijs vindt plaats op zaterdagen en enkele weekenden. In dat laatste geval zijn overnachtingen op locatie bij het collegegeld inbegrepen.

Onze studenten komen uit geheel Nederland, van Limburg tot de Waddeneilanden, van Noord-Holland tot Zeeland, maar ook uit België en soms zelfs uit andere Europese en niet-Europese landen.