Docenten en trainers

Mw. ir. E.M. Peters

Annelies Peters is na haar studie woonecologie gaan werken bij een trainingsinstituut. Zij gaf daar trainingen op het gebied van o.a. sociale en communicatieve vaardigheden aan diverse groepen, teams en maatschappelijke organisaties.

Zij schoolde zich verder in het werken met Voice Dialogue. Als regiocoördinator buddyzorg begeleidde ze jarenlang zowel chronische cliënten als buddy’s in het omgaan met de beperkingen en met verlieservaringen.

Na haar studie aan de SPSO, waar ze als transpersoonlijk counseler afstudeerde op het onderwerp ’vergeven, een weg van verbinding’, is ze gaan werken als gedragsdeskundige/coach bij een trainings- en opleidingsinstelling voor mensen met een psychiatrische problematiek.

Momenteel werkt ze als preventiewerker/trainer bij ggz-instelling Dimence, in versterking van (mentale) weerbaarheid. Voor haar is verbinding een kernbegrip en inspiratiebron: verbinding tussen hemel en aarde, tussen de een en de ander, tussen geest en hart, tussen spiritualiteit en psychologie, tussen contemplatie en actie.

Scroll naar boven