Docenten en trainers

Dhr. prof. dr J.L.F. Gerding

Prof. dr. Hans Gerding is directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht, en emeritus bijzonder hoogleraar Metafysica in de geest van de Theosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden.

Hij is met name geïnteresseerd in filosofische implicaties van paranormale verschijnselen en veranderde bewustzijnstoestanden. Ook gaat zijn belangstelling uit naar de vraag wat filosofische reflectie op deze gebieden kan bijdragen aan verbreding en verdieping van het werkveld van de psychologie. Hij heeft met behulp van de Ganzfeld-methode experimenteel onderzoek verricht naar paranormale waarneming.

Hij studeerde filosofie in Groningen en Amsterdam, en parapsychologie in Utrecht. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Kant en het paranormale. Samen met Hein van Dongen schreef hij twee boeken: Het Voertuig van de Ziel (over de beleving en de geschiedenis van, en het wetenschappelijk onderzoek naar het fijnstoffelijk lichaam van de mens), en Psi in wetenschap en wijsbegeerte (over de geschiedenis van de parapsychologie in Nederland). Daarnaast is hij (mede) editor van enkele boeken en auteur van vele artikelen, waarin filosofie en wetenschap elkaar ontmoeten.

Scroll naar boven