Docenten en trainers

Mw. M. van der Veen

Marian van der Veen is werkzaam als ritueelbegeleider, trainer en beheerder van een kerkhof. Opgeleid en werkzaam als manager in de logistiek, koos zij voor een andere weg met de SPSO, waar zij in 2006 afstudeerde.

Haar ervaring met terminaal zieken, hun naasten en verzorgers in ziekenhuizen en hospices, inspireerde haar tot de specialisatie in rituelen, welke zij in 2008 afrondde. Thans leidt ze eigen groepen op tot ritueelbegeleider en is er actief als coach en stagebegeleider.

Vanuit haar eigen praktijk begeleidt ze cliënten op uiteenlopende momenten langs het pad van afscheid nemen. Daarin praktiseert ze individuele, persoonlijke en collectieve rituelen. Jaarlijks organiseert ze een groot herinneringsevenement, de Allergedachtenisavond.

In en rondom het hospice waar ze thans actief is, is er sprake van een grote belangstelling voor rituelen bij de levensafronding. Voor ritueelbegeleiders en werkenden in de terminale zorg hield ze over dit onderwerp al diverse themabijeenkomsten en workshops.

Scroll naar boven