De dood omarmd, opleiding stervensbegeleiding


De Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO beidt de volgende intensieve (post HBO)opleiding stervensbegeleiding aan voor afgestudeerden aan de SPSO en collega’s uit aanverwante vakgebieden : een intensieve (post HBO) verdeeld over zes dagen over sterven, dood en begeleiding, ‘de dood omarmd’.

inleiding

 

Deze kortdurende opleiding Stervensbegeleiding staat onder de deskundige leiding van Els den Outer.
Els was jarenlang verbonden aan de Stichting dr. Elisabeth Kübler-Ross. Na haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden verdiepte zij zich in de dood en transformatieprocessen, in de Jungiaanse psychologie en volgde een training in coaching en meditatie.Haar opleidingen en werkervaringen in combinatie met haar eigen verlieservaringen en zelfonderzoek hebben haar gevormd. Dit maakt dat zij haar workshops in bewustwording ontwikkelde voor haar eigen praktijk en dat zij nu vorm en inhoud geeft aan o.a. de Academie Integrale Menswetenschappen-SPSO. Daarnaast verzorgt zij met toewijding afscheidsceremonies bij begrafenissen en crematies.

algemeen:

 

Deze cursus is een verdieping op het onderwerp dood, sterven en begeleiding, waarbij het leven wordt benaderd vanuit de onderstaande vierdeling. Kernbegrippen over dit onderwerp worden opgefrist en verder uitgediept, zoals hieronder meer in detail beschreven.
Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de rol/attitude van de begeleider en hoe deze met sterven, dood en begeleiding kan omgaan.

onderwerpen die aan de orde zullen komen tijdens de opleiding stervensbegeleiding zijn o.a.:


Het spirituele aspect

–       Een maatschappij die de dood ontkent…

–       De betekenis van de dood

–       De dood als sleutel van de deur van het leven

–       Het proces van de vlinder als symbool voor het proces van het leven

–       Het sterven in transformatie processen zowel tijdens als aan het einde van het leven

–       De ziel en bewustwording

–       De vier kwadranten bij het sterven

–       Mededogen

–       Energie kun je niet laten verdwijnen

–       Het mysterie en de stilte

–       Verlangen

 

Het mentale aspect

–       Het belang van kennis en informatie betreft het stervensproces

–       De stervende als leermeester

–       Voorbij het denken

–       Ervaringen tijdens het sterven

–       Het denken als gevangenis en als scheppingskracht

–       De onzichtbare dimensie van de werkelijkheid

–       De onzichtbare wereld van voorouders en geesten

–       Onafgemaakte zaken en het onbewuste

 

Het emotionele aspect

–       Sterven is intens leven en een ontzagwekkende persoonlijke gebeurtenis

–       Gevoelens: poortwachters van de ziel

–       Natuurlijke emoties en de vervormingen

–       De rol van angst en lijden

–       Het hart en moed

–       Persoonlijke kracht

–       Luisteren

 

Het lichamelijke aspect

–       Vorm en expressie

–       Bron van wijsheid

–       Het stervensproces van het lichaam

–       Consequenties voor de medische wereld

–       Het belang van gronden en ontspanning

–       Zelfreflectie, zelfkennis en projectie

–       Intuïtie

 

Tijdens de opleiding stervensbegeleiding is de inbreng van de cursisten een belangrijke leidraad. Praktische oefeningen en opdrachten leveren materiaal op waarmee gewerkt zal worden. De aangeboden werkvormen zullen divers zijn en op de praktijk gericht. Zo zal de theorie worden afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

 

vooropleiding:

 

Deze post-hbo opleiding stervensbegeleiding is op maat gemaakt voor diegenen die de SPSO hebben afgerond,of diegenen met eenzelfde achtergrond. Indien u een  sterke affiniteit heeft met het onderwerp en werkzaam bent in begeleiding kan een uitzondering gemaakt worden of een individueel studietraject worden aangeboden.

eindtermen:

 

De cursist is zich na de opleiding stervensbegeleiding meer bewust van en meer vertrouwd met de aspecten en de betekenis van de dood en van het stervensproces. De cursist heeft een groter scala aan mogelijkheden tot zijn beschikking gekregen en weet die toe te passen in de praktijk van begeleiding tijdens het stervensproces.

 

vorm

Cursusduur 6 dagen, data verkrijgbaar bij de administratie : adm@spso.nl
Data : zaterdagen van 10.00 – 16.30 uur (2 dagdelen)
Groep : minimaal 6 personen.

 

locatie en data

De locatie is op de SPSO, te Huis ter Heide nabij Utrecht.
Voor data en kosten kunt u contact opnemen met de administratie : adm@spso.nl