Cursus rouw- en rouwverwerking

Er bestaat behoefte aan  korte en effectieve opleidingen en daarom biedt de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO de volgende korte vijfdaagse cursus verdieping in Rouw en Rouwbegeleider aan voor studenten(vanaf 3e jaars), afgestudeerden en oud-studenten van de SPSO en collega’s uit aanverwante vakgebieden.

Een intensieve (post HBO) verdeeld over 5 dagen over rouw, rouwverwerking en rouwbegeleiding is het antwoord op die veronderstelde behoefte.

Inleiding

De cursus rouwverwerking staat onder de deskundige leiding van de heer Marco van Roosmalen (1960). In zijn inmiddels ruim 35-jarige loopbaan heeft Marco gewerkt met een grote verscheidenheid van mensen met zeer uiteenlopende hulpvragen. Sinds 2006 heeft hij zijn eigen bedrijf in coaching-counseling-training.

Marco : ‘Zowel in mijn coaching en -counselingswerk als in mijn trainerswerkzaamheden hebben verliesaspecten altijd mijn bijzondere aandacht gehad. Verliezen doen zich voor op diverse terreinen zoals: verlies van gezondheid, toekomstperspectief, werk, relatie en verlies aan de dood. Dit heeft mij gemotiveerd tot het volgen van de post-hbo opleiding tot rouw- & verliesbegeleider in 2007 bij het LSR in Amersfoort. Nadat ik die heb afgerond ben ik als docent, procesbegeleider en supervisor betrokken geweest bij deze opleiding.

Mijn ervaring is dat er nog steeds veel professionals kennis en vaardigheden ontberen op het terrein van verliesbegeleiding en dat er behoefte is aan scholing op dit gebied. Daarom vind ik het zo belangrijk en fijn mijn kennis en praktische ervaringen binnen dit specifieke vakgebied via de academie te delen met andere professionals die beroepsmatig in aanraking komen met verlies & rouw.’

Algemeen:

De cursus rouwverwerking is een verdieping op het onderwerp rouw, rouwverwerking en rouwbegeleiding.

Kernbegrippen die tijdens de SPSO colleges over dit onderwerp aan de orde zijn geweest worden opgefrist en van daaruit verder uitgediept, zoals hieronder meer in detail beschreven.

Bijzondere aandacht in deze cursus wordt geschonken aan de rol/attitude van de rouwbegeleider en hoe deze met rouw, rouwverwerking en rouwbegeleiding kan omgaan.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

– ontwikkelingen, geschiedenis en rouw/rouwverwerking in verschillende culturen
– de impact van verlies
– wat is rouw
– wat is rouwverwerking
– wat is rouwbegeleiding
– vastgelopen rouw
– leven, dood, sterven
– andere transformatieprocessen
– rouw en de 4 kwadranten: het spirituele, emotionele, mentale en lichamelijke
– van lotgenoten naar reisgenoten
– casuïstiek
– uitwisseling van praktijk ervaringen
– kwaliteiten en attitude van de rouwbegeleider
– zelfreflectie, zelfkennis en projectie
– literatuurbeschouwing

Tijdens de cursus is de inbreng van de cursisten een belangrijke leidraad.

Praktische oefeningen en opdrachten leveren materiaal op waarmee gewerkt zal worden. De aangeboden werkvormen zullen divers zijn en op de praktijk gericht. Zo zal de theorie wordt afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

Vooropleiding:

Deze post-hbo cursus rouw- en rouwverwerking is op maat gemaakt voor diegenen die de SPSO hebben afgerond, of diegenen met eenzelfde achtergrond.

Studenten uit het derde en vierde jaar, als ook afstuderenden mogen deelnemen aan deze cursus.

Er wordt verondersteld dat cursisten enige basiskennis en affiniteit hebben met het onderwerp rouw/crisis.

De cursus is zeker ook geschikt voor diegenen die werken met rouw in geval van verlies van baan, gezondheid, etcetera.

Eindtermen:

De cursist is zich na de cursus rouw- en rouwverwerking meer bewust van de aspecten en diepere lagen in crisis en rouwprocessen. De cursist heeft een groter scala aan mogelijkheden tot zijn beschikking gekregen en weet die toe te passen in de praktijk van het begeleiden van rouw/crisis.
De cursist krijgt na het volgen van de cursus een certificaat ‘verdieping in rouwbegeleiding’ op basis van aanwezigheid, verwerkte opdrachten en evaluatie door de docent.

De cursist is zich na de cursus meer bewust van de aspecten en diepere lagen in crisis en rouwprocessen. De cursist heeft een groter scala aan mogelijkheden tot zijn beschikking gekregen en weet die toe te passen in de praktijk van het begeleiden van rouw/crisis.

De cursist krijgt na het volgen van de cursus een certificaat ‘verdieping in rouwbegeleiding’ op basis van aanwezigheid, verwerkte opdrachten en evaluatie door de docent.

Vorm

Cursusduur 5 dagen, ieder jaar aangeboden.
Data : zaterdagen van 10.00 – nog 16.30 uur (2 dagdelen)

Locatie en data

De cursus rouwverwerking/rouwbegeleider vindt plaats op onze locatie te Huis ter Heide nabij Soest.
Voor data en kosten neemt u contact op met de administratie : adm
@spso.nl