Bij- en nascholing  POH-GGZ

De POH-GGZ opleiding is voor psychosociaal werkenden, counselors en HBO-psychologen van de SPSO; voor MWD-ers en SPV-ers.

Over POH-GGZ opleiding


De veranderingen in de gezondheidszorg en de bekostiging ervan heeft bij de huisartsen praktijken en gezondheidscentra een nieuwe functie doen ontstaan in de eerste lijns gezondheidszorg, namelijk die van Praktijk Ondersteuning Huisartsen – Geestelijke Gezondheidszorg (kort POH-GGZ).

De SPSO bestaat al ruim vijfendertig jaar en is opgezet omdat verschillende psychiaters en psychologen toen al zagen dat er een groot hiaat was ontstaan tussen de psychiater enerzijds en de huisarts anderzijds. Wie kan de lichtere geestelijke problematiek opvangen en wie kan de zwaardere problematiek doorverwijzen, zodat er een eerste lijn is die deze patiënten kan opvangen? Dit was de aanzet tot het starten van de Stichting Psychosociale Opleidingen, die al die jaren deze deeltijd POH-GGZ opleiding voor volwassenen op hoger onderwijs niveau aanbiedt.

Onze studenten zijn bij uitstek geschikt om op deze functie in te springen. Ook omdat de SPSO gespecialiseerd is in deeltijd volwassen onderwijs in de geestelijke gezondheidszorg zijn wij erg aantrekkelijk.

Om onze afgestudeerden zo up to date mogelijk op deze functie voor te bereiden wordt al sinds september 2009 succesvol een POH-GGZ opleiding aangeboden voor de oud-studenten van de SPSO en van aanverwante, gelijkwaardige opleidingen die in deze functie wensen te werken.

Programma POH-GGZ opleiding voor PSW-ers :

Het programma bestaat uit vijf lesdagen van ieder twee dagdelen, verzorgd door professionals uit het werkveld.

Dag 1 :
De ontwikkeling, plaats en functie van de POH-ggz
Methodiek

Dag 2 :
De POH-ggz functie :
* De sociale kaart
* Casuistiek POH ggz
* De worsteling tussen 1e en 2e lijn
* Doorverwijzing naar derden

Dag 3 :
Ondersteunende Gespreksvoering in de POH-ggz functie
Herkenning Psychiatrische Problematiek

Dag 4 :
Ondersteunende Gespreksvoering in de POH-ggz functie
Preventie

Dag 5 :
De huisartsenpraktijk c.q. gezondheiscentrum. Wat verwacht de huisarts van je?
De HIS situatie
ICT relatie met huisartsenpost, tweede lijn
Landelijk Schakelpunt, ESP
De kosten en financiering
Het kosten-baten plaatje voor de huisarts
Mogelijkheden om een GGZ consult te registrerenin het HIS.
Andere registratie mogelijkheden.

 

Toelating POH-GGZ opleiding

De POH-GGZ opleiding is bestemd voor diegenen die afgestudeerd zijn als counselor, psychosociaal werkende of psycholoog van de vier-jarige beroepsopleiding aan de SPSO, of voor hen die een gelijkwaardige achtergrond en opleiding hebben gevolgd.
Inschrijving is voor oud-studenten direct mogelijk door middel van het inschrijfformulier (via de SPSO administratie aan te vragen). Voor afgestudeerden van gelijkwaardige opleidingen wordt de volgende informatie gevraagd :
a. CV met opleidingen en (werk)ervaring
b. Kopieën van behaalde diploma’s.
(In geval van onduidelijkheid kan de directie u op een gesprek uitnodigen).

Voor MWD-ers en SPV-ers

Voor MWD-ers en SPV-ers biedt de SPSO een extra scholingstraject aan in Therapeutische Gespreksvoering boven het hierboven beschreven programma.
Voor MWD-ers en SPV-ers behelst het scholingstraject :
* de workshop POH GGZ zoals hierboven beschreven
* Training Voortgezette Counseling en Gespreksvoering
* Indien noodzakelijk : module Psychiatrische Diagnostiek en Persoonlijkheidsstoornissen

Voor diegenen met een andere vooropleiding kan een individueel studietraject opgezet worden.
Contacteer hiervoor de administratie van de POH-GGZ opleiding: adm@spso.nl

 

Deze scholing is gericht op de functie POH-GGZ, specifiek voor de afgestudeerde van de vier-jarige SPSO-opleiding tot PSW-er, Psycholoog en/of Counselor en voor MWD-ers, SPV-ers.
Na een grondige inventarisatie van het beroepenveld, de zorgverzekeraars, huisartsen, psychiaters en psychologen is het curriculum tot stand gekomen.

 

Afsluiting 

De POH-GGZ opleiding wordt afgesloten met een certificaat POH-GGZ mits voldaan aan de voorwaarden van aanwezigheid (90%) en voldoende resultaat is behaald bij de verschillende onderdelen.

Eindtermen

  • Uitoefening van de ondersteuning van de huisarts
  • Individuele gespreksvoering met patiënten
  • Triage en doorverwijzing dmv screeningslijsten
  • Begeleiding van langdurige GGZ-patiënten
  • Casemanagement
  • Het uitvoeren van zorgprogramma’s

Kosten en aanvang van het programma

 

Het programma wordt eenmaal per jaar aangeboden en wordt op onze locatie gegeven of (op aanvraag) op andere locaties in Nederland met een minimaal aantal van 6 cursisten..
De kosten voor de cursus voor MWD-ers en SPV-ers en anderen zijn afhankelijk van het individuele traject dat wordt ontwikkeld voor de cursist. Indien meer trainingen of colleges gewenst zijn wordt daarvoor een individuele prijs berekend.
Voor de huidige kosten kunt u contact opnemen met de administratie : adm@spso.nl
Betalingsvoorwaarden vindt u uitgebreid elders op de website beschreven.