Stichting Psycho-Sociale Opleidingen

Privacy- en cookiebeleid

In verband met de wet Persoonsregistratie (bescherming privacy) worden gegevens van studenten (naam, adres, studieresultaten e.d.) vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van desbetreffende student aan derden buiten de opleiding (ter inzage) gegeven. Bij overnachting op locatie worden adresgegevens van studenten aan de locatie gegeven zodat in geval van calamiteit familie gewaarschuwd kan worden en ook i.v.m. brandweervoorschriften, men dient immers precies te kunnen aangeven welke personen in het gebouw aanwezig zijn in geval van een dergelijke calamiteit.

De student vult verder het ‘calamiteiten’ formulier in, waarop informatie staat vermeld wie de opleiding/trainer heeft te waarschuwen in geval van ziekte tijdens de training. Dit behelst ook de naam en het telefoonnummer van de huisarts.

De SPSO volgt de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) richtlijnen & rechten voor betrokkenen van 2018.

Iedere student heeft recht op inzage van alle hem/haar betreffende stukken. Deze stukken behelsen de cijferlijsten die de student digitaal kan opvragen. Beoordelingen worden per mail aan de student toegestuurd. Iedere student heeft recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Verder heeft de student recht op dataportabiliteit. Dit recht behelst dat de student gemakkelijk over hun gegevens kunnen beschikken en deze kunnen doorgeven aan anderen indien zij dit willen. Dit kan eveneens via de cijferlijst op de digitale leeromgeving.

De SPSO gaat op zorgvuldige wijze met gegevens om. De student heeft dus ten allen tijde inzage in de beoordelingen en cijferlijst via de digitale leeromgeving. Studieresultaten en werkstukken, buiten de scriptie wat een openbaar stuk is, worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven aan derden buiten de SPSO en beoordelingen worden per mail rechtstreeks aan de student verstuurd. Indien de directie, een trainer of docent twijfelt over studieresultaten van een student heeft hij het recht deze intern te bespreken.

Steeds staat voorop dat de SPSO de privacy van studenten in acht neemt én verantwoordelijk is de student tot een gedegen hulpverlener op te leiden.

Cookiebeleid

De opleiding gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en om het gebruik van de website te optimaliseren. Zo werkt onze website zo goed mogelijk.

U kunt zich afmelden voor cookies door dit op uw internetbrowser in te stellen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten