Voorgezette Counselingstechnieken
Diepte- en transpersoonlijke counseling

 

Wil je een opfriscursus in Counselingstechnieken, of ben je hierin geïnteresseerd en ben je actief in de ggz of als hulpverlener, coach of counselor?

Op verzoek van oud-studenten en van het werkveld bieden wij vanaf het studiejaar 2015/2016 een aparte module ‘Vootgezette Counselingstechnieken’ aan.

Deze module is geschikt voor hen die in het (brede) werkveld werkzaam zijn van psychologie, coaching, counseling en geestelijke gezondheidszorg en behelst transpersoonlijke counseling en diepte-psychologische counselingstechnieken die in een korte, effectieve module worden aangeboden.

 

trainers

De cursus, die in de vorm van training en workshops wordt gegeven, staat onder leiding van Ko Vos, Fransje de Jongh en/of Dorrith van Esch.

 

algemeen

Counselingstechnieken zijn zo belangrijk in het uitoefenen van het werk van Coach, Counselor of begeleider van de menselijke psyche.
Steeds zal in deze module worden ingegaan op het effect van de vraagstelling, de diepere bewustzijnslagen in de mens en op de transpersoonlijke aspecten die van invloed zijn op ons dagelijkse leven.

 

Onderwerpen die o.a. aan bod komen 

– bewustzijn vanuit de Jungiaanse filosofie;

– bewustzijn vanuit de Vedische geschriften;

– Voortgezette Counselingstechnieken

– Counseling vanuit de Jungiaanse therapie

– Transpersoonlijke counseling

– Kunstzinnige therapie technieken

Tijdens de cursus is de inbreng van de cursisten een belangrijke leidraad.

Praktische oefeningen en opdrachten leveren materiaal op waarmee gewerkt zal worden. De aangeboden werkvormen zullen divers zijn, zoals kunstzinnige middelen, maar bijvoorbeeld ook het werken met verhalen, persoonlijke symboliek en dromen.
Theorie wordt afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

 

vooropleiding

Deze scholing is voor ieder die geïnteresseerd is in een verdieping van zijn of haar counselings-technieken.
Een vooropleiding in de hulpverlening is een vereiste.
Het denkniveau van de cursus is HBO.

 

eindtermen

De cursist is zich na de cursus meer bewust van en meer vertrouwd met diverse counselingstechnieken uit de dieptepsychologie, de transpersoonlijke psychologie en de kunstzinnige therapie. Er wordt van deelnemers verwacht oefenopdrachten te maken.
De cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname.
(Bij te weinig vooropleiding is het mogelijk een introductiecursus Gespreksvaardigheden te volgen. U volgt deze dan in een bestaande SPSO groep.
Informatie hierover kan via de administratie van de opleiding verkregen worden : adm@spso.nl)

 

praktische informatie

Deze module behelst 5 dagen en de cursus start doorgaans begin lente, data en kosten verkrijgbaar via de administratie : adm@spso.nl
Groep : minimaal 6 personen.
De cursus vindt plaats op onze prachtige locatie Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO te Huis ter Heide (nabij Utrecht).