Studenten aan het woord:

 

Vrij en wijzer …

Het universele en het bijzondere verenigt in één scriptie. Dat was het resultaat van mijn vier jaar SPSO. Een pracht opleiding. De mens staat centraal gezien vanuit holistisch perspectief. De kracht die in elk mens zit, de zwaktes, de pijn, de vreugde, alles komt aan bod. Allerlei therapieën zijn de revue gepasseerd in prachtige colleges en interessante praktijkweekenden. Het helpt jezelf om dingen helder te zien, het helpt je om je medemens bij te kunnen staan in moeilijke tijden.
Het heeft mij alles gegeven om als een vrij en wijzer mens verder te gaan.

De combinatie van zelfinzicht en praktische tools …

Door de combinatie van zelfinzicht en praktische tools heb ik geleerd hoe ik – vanuit mijn eigen kracht-, mezelf als instrument kan inzetten in de begeleiding van anderen, opdat zij zichzelf kunnen helpen.

Mooi zijn de stromen die komen uit de bron van het hart …

verwoordt de essentie van wat ik heb geleerd op de SPSO. Pure winst op zowel persoonlijk vlak als binnen mijn werk in de ouderenzorg, waar met de nieuwe ontwikkelingen deze vierjarige opleiding bijna onontbeerlijk is.

Cursus Autobiografisch Schrijven

Zeker een cursus om aan te bieden, een uitstekende aanvulling op ons vakgebied. De focus ligt op het ervaringsgericht schrijven en hierin verdieping aan te brengen, zodat men na afronding van de cursus het schrijven als instrument kan toepassen. Het effect van het autobiografisch schrijven is direct merkbaar. De docente is heel deskundig en biedt het programma aan vanuit drie  lagen : mensvisie, theorie en praktische handvatten waardoor het als een methodiek krachtig wordt aangeboden.

Werk – Opleiding Psychosociaal Werk en Psychologie

Door de studie heb ik me kunnen losmaken van werk wat al lang niet meer bij me paste, om vervolgens het werk te doen wat naadloos bij mijn capaciteiten aansluit …

Eigen praktijk

De opleiding heeft mij rust voor mijzelf en de ander gebracht. De diversiteit van de onderwerpen heeft me de bagage gegeven om mijn eigen praktijk te starten!

POH-ggz

Ik wil je met plezier laten weten dat ik nu bij twee gezondheidscentra werk als POH-ggz. Nog niet genoeg uren, maar wel met een goed perspectief voor 2013!

In mijn eigen praktijk …

Ik heb de opleiding ervaren als een feestje. De onderwerpen waren heel divers en ik ben gegroeid in mijn persoonlijke visie, inzichten en standpunten. Het besef dat de relatie van de mens met zichzelf de belangrijkste is, maakt dat ik anderen die het anders willen en bereid zijn naar zichzelf te kijken in mijn eigen praktijk verder kan helpen.

De moeite meer dan waard …

Ik ben op latere leeftijd gaan studeren bij de SPSO om mezelf te ontwikkelen en om mijn functie in het werkveld te verbeteren. Vanaf het begin wist ik dat het nooit meer zo zou worden als voor die tijd : inzichten en duidelijkheid over interpersoonlijke relaties kon ik al direct gebruiken… Reeds in het 3e jaar wisselde ik van baan, werd werkzaam in de psychiatrische hulpverlening en kreeg een jaar later een vaste baan. Het was echt de moeite meer dan waard …

Het stokje doorgeven ….

Qua werk ben ik in een ander werkveld terecht gekomen. Over een jaar of twee hoop ik mijn eigen praktijk te hebben opgebouwd. Van werken met mensen krijg ik veel energie en het past helemaal bij mij. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet. Trouwens, complimenten voor de goede docenten, qua enthousiasme, betrokkenheid , persoonlijke vakkundigheid. Ik geef graag het stokje door …

Mijn eigen professionele weg …

De opleiding heeft een positieve bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling en groei. Ik heb kennis gemaakt met vele facetten binnen de hulpverlening en me gestimuleerd gevoeld hierin mijn eigen professionele weg te ontwikkelen.

Eigen praktijk en organisatie-coach …

Ik heb mijn eigen praktijk opgezet en ben van hieruit twintigers en dertigers gaan begeleiden. Daarnaast werk ik nu ook als organisatie-coach in grote organisaties waar ik dagelijks bezig ben met interactiepatronen tussen mensen en intrapersoonlijke processen. Dank voor alle fantastische, inspirerende en mooie SPSO momenten!

De mens heeft antwoorden in zichzelf …

Ik merk in mijn werk dat ik oplet hoe ik het beste kan aansluiten bij de cliënt, dat ik een professioneel oog heb om mee te kijken : wat zegt de ander, verbaal en non-verbaal? Wat niet? Er bestaan verschillende niveaus in het counselen en begeleiden van mensen. De cliënt heeft alle antwoorden in zichzelf, maar de weg naar de antwoorden kan geblokkeerd zijn.  Ik heb van de opleiding een knapzak vol met handvatten, technieken, visies, oefeningen en meer meegekregen, van waaruit ik kan putten om steeds op de autonomie van de ander te counselen, hem/haar te begeleiden; om de ander te helpen zichzelf te helpen.
Persoonlijk heeft het me een grote groei en ontwikkeling gegeven, een verbreding, een ruimer blikveld en inzichten in mezelf en hoe ik in het leven sta ….

(kinder) Praktijk …

Ik kan mijn werkzame leven een andere richting geven. Ik heb counselingshandvatten gekregen om mijn eigen (kinder)praktijk te starten en psychosociale begeleiding te gaan geven. Persoonlijk heb ik meer inzicht gekregen in mijn eigen proces, waardoor ik gegroeid ben en anders met situaties om kan gaan. Ik merk dat dit me veel oplevert.

iedere hulpverlener als instrument …

De opleiding Integrale Menswetenschappen – SPSO heeft mijn persoonlijke ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht, waardoor ik verder ben gekomen dan voorzien. De voornaamste les, dat iedere hulpverlener zichzelf als belangrijkste instrument dient te beschouwen  betekent daarom dat ik met deze diepgaande studie een brede basis heb gelegd om op te bouwen en mee aan het werk te gaan.

Een nieuw werkveld …

Ik ben aangenomen in het ziekenhuis als psychosociaal begeleider op de poli gynaecologie. Ik ga mensen begeleiden met een slechte prognose voor hun zwangerschap, een traumatisch verlopen bevalling of andere problemen rondom de zwangerschap. Het betreft een nieuwe functie op de afdeling verloskunde … Ik ga al het geleerde in praktijk brengen!

Steeds meer huisartsen haken aan …

Het voelt heel fijn om een instituut als de SPSO achter je te hebben staan als beginnend therapeut. Mijn praktijk loopt heel goed, het is prachtig werk waar ik elke keer weer energie van krijg. Gelukkig haken steeds meer huisartsen aan die het belang inzien van vroege eerstelijns psychosociale hulpverlening.

De SPSO is een prachtige aanvulling en verdieping op mijn baan in het onderwijs.

In het jaar na mijn afstuderen kreeg ik, mede door de kennis en vaardigheden die ik op de SPSO heb opgedaan, de mogelijkheid om op de Haagse Hoge School te werken. Ik gaf op de Pabo de keuzemodule psychologie, m.b.t. groepsdynamica in basisschoolklassen, maar inmiddels begeleid ik daar studenten met hun studie, verzorg ik leerkringen en geef ik naast onderwijskunde/psychologie ook lessen in persoonlijke groei en ontwikkeling. Een duidelijke aanvulling op het onderwijs voor beginnende leerkrachten. In het basisonderwijs, waar ik eveneens werk, ondersteun ik leerkrachten in het begeleiden van kinderen met gedrags- en ordeproblemen. ’s Avonds begeleid ik ook nog startende leerkrachten met hun eerste baan. Op deze wijze komt de individuele begeleiding ook van pas.
Zo mooi kan het dus lopen!

SPSO eindscriptie : ‘Libanon veteranen – hun tweede missie’ van Marion Sloesen – Het lezen waard!

Marion is jaren gefascineerd geweest door de persoonlijke ervaringen van haar geliefde partner. Vanuit haar liefde en bezieling ging ze op zoek naar dat, wat er zoveel jaren geleden speelde rondom zijn uitzending als veteraan naar Libanon. Marion en haar partner besloten na lange tijd deel te nemen aan een terugkeer-reis naar Libanon. In deze scriptie  verkent Marion de situatie in Nederland ten tijde van de uitzending, de situatie in Libanon en de huidige situatie ten tijde van hun terugkeer-reis daar. Door haar inzicht en schrijftalent neemt ze ons mee op reis in ons land ten tijde van de uitzending, via de enquête beleven we de ervaringen van de veteranen in Libanon, de beelden die hen bijbleven, de vriendschappen met hun maten, de kater van de terugkomst, de onwetendheid van familie en landgenoten over wat ze in Libanon meegemaakt hadden en hun worsteling om voor zichzelf weer een plek te verwerven in de maatschappij. Ze vertelt over de helende reis die dit bleek te zijn en kijkt terug op de weg die zij en haar partner hebben afgelegd.
Een prachtig document….. (recensie door : Corry Slager, trainster SPSO)
Zaterdag 15 januari 2011 werd tijdens de ontmoetingsdag in Eindhoven het eerste exemplaar van dit boek door Marion overhandigd aan Luitenant Generaal Oostendorp  (IGK). Hij gaat de informatie gebruiken bij toekomstige beleidsontwikkelingen rond veteranen.
Geïnteresseerden kunnen het boekje bestellen. Stuur een email met je adresgegevens naar m.sloesen@yahoo.com en je ontvangt van de auteur de betalingsgegevens.
http://www.weerzien-met-libanon.nl/page13/styled-2/

POH-GGZ

Vanaf 2010 heb ik een baan als POH-GGZ-er. Dank hiervoor!

Voor mezelf …

Op het persoonlijke vlak heeft de opleiding me dichter bij mijzelf gebracht, ik ben sterker in mijn kracht gaan staan. Op het professionele vlak ben ik nu voor mezelf begonnen!

Opleiding psychologie …

Voor mij was de opleiding de juiste mix tussen theorie, praktijk en ervaren waarbij ik zowel de breedte als diepte in kon gaan. De integrale mensbenadering maakt deze opleiding echt uniek en onderscheidend. Dit heeft mij gevormd als persoon alsook inhoudelijk de basis gelegd voor mijn toekomstig werkveld in counseling en trainingen geven. Ik heb de opleiding als stimulerend en inspirerend ervaren, mijn dank is groot ook naar docenten en trainers!

Anderen gaan inspireren …

De opleiding heeft mijn persoonlijke ontwikkeling in gang gezet, geïnspireerd. Ik heb eigenlijk van elk college genoten en vond de trainingsweekenden fantastisch. Ik ben op reis gegaan en die reis zal niet stoppen, ook niet nu de opleiding afgelopen is. Nu ben ik geïnspireerd om wat ik ervaren heb ook aan anderen over te dragen en daarmee anderen te inspireren.

De SPSO heeft bijgedragen aan het geselecteerd worden …

In september 2010 sluit ik een periode af bij mijn huidige werkgever. Tevens de afsluiting van 10 jaar werken in de jeugdzorg. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging, zocht naar een baan in het systemisch werken. Die vond ik in de vorm van ambulant gezinsbegeleider. Het volgen van de SPSO, dat op mijn cv stond heeft bijgedragen aan het geselecteerd worden. Leek me toch zinnig om dit even te vermelden ….

Met zicht op de toekomst …

Het uiteenlopende aanbod van onderwerpen tijdens de colleges zorgt ervoor dat menig facet van de psychologie aan bod komt, waarbij ik gaandeweg eruit ging halen wat voor mij van belang is. Dit is een uniek onderdeel van de opleiding, eigen sturing kunnen geven binnen het groter geheel; de integrale benadering die beloofd wordt, komt dus ook volledig tot zijn recht. Tijdens de opleiding ben ik van baan gewisseld en werk nu in de sociale psychiatrie. Met zicht op de toekomst wil ik therapie gaan geven – een eigen praktijk, want de opleiding geeft verscheidene handvatten om deze op te starten.

Therapeutische vaardigheden

Ik heb mijn range aan mogelijkheden leren zien, gebruiken en aanwenden in een therapeutische setting. ik heb erg genoten van de brede opzet die het mogelijk maakte kennis te maken met diverse onderwerpen en invalshoeken. Ik vind de Academie Integrale Menswetenschappen een opleiding die stuurt en veel ruimte geeft aan het (unieke) individu, zodat ieder daarin zijne eigen weg kan vinden, met gekwalificeerde docenten en trainers; een aanrader voor zowel het ontwikkelen van persoonlijke groei als het leren van therapeutische vaardigheden.

Kanjers in de groei!

Graag breng ik jullie op de hoogte van onze eerste ‘moeder van autisten-training’, genaamd ‘Kanjers in de groei’.
Ik vind het leuk jullie te laten weten dat we na flink wat acquisitie in januari de eerste groep vol hebben en dus gaan starten. Het initiatief is heel goed ontvangen in het werkveld van autisten-organisaties. Wellicht leuk voor jullie te weten dat ik in het werkveld aan de slag ga … heb dus dankzij de SPSO mijn draai gevonden en er mijn werk van kunnen maken!

Dit was de opleiding die ik zocht

Na 25 jaar reisbureau kwam ik op een punt dat ik me afvroeg of ik het werk nog 20 jaar wilde blijven doen. In de loop der tijd was een vaag plan ontstaan om ooit nog eens ‘iets met psychologie’ te gaan doen. Maar waarom uitstellen tot later? Door toeval kwam ik de advertentie van de SPSO tegen. De college-onderwerpen spraken stuk voor stuk tot mijn verbeelding. De combinatie van theorie en praktijk leek me ideaal en de deeltijdstudie sloot perfect aan op mijn thuissituatie. Dit was precies de opleiding die ik zocht! Ik heb de opleiding met heel veel plezier gedaan …

Ik werk nu als trajectbegeleider binnen een GGZ-instelling

De opleiding tot psychosociaal hulpverlener heeft mij persoonlijk zelfinzicht en zelfvertrouwen gebracht. Ik geef nu bijvoorbeeld als freelancer les aan een groep job-coaches over psychiatrische ziektebeelden en gesprekstechnieken. Het heeft mij geholpen mijzelf beter te begrijpen, maar mij ook bewust gemaakt van de invloed van het individu op een groep en het besef gegeven dat ik altijd een verschil kan maken, hoe beperkt dan ook. Veel van de colleges hebben mijn kijk op het leven verrijkt en het was regelmatig een gevoel van thuiskomen.
Ik werk nu 4 jaar als trajectbegeleider binnen een GGZ-instelling. Ik heb in mijn baan veel profijt van de kennis die ik bij de SPSO heb opgedaan, bijvoorbeeld op het gebied van psychiatrische ziektebeelden, ontwikkelingspsychologie, socialisatie, gender, de invloed van religie, gesprekstechnieken, systeemtherapie en het belang van zingeving. En de warme empathische houding van de counselor, zoals die wordt gedoceerd binnen de SPSO heb ik als een verrijking ervaren en pas ik toe in mijn eigen werkhouding
Ik ben dankbaar en blij dat ik mijn intuïtie gevolgd heb toen ik een aantal jaren geleden de advertentie van de SPSO in ‘de Opzij’ zag.

Mijn ervaring in relatie tot opleiding en werk

‘Ik vind het erg leuk om mijn ervaringen op te schrijven t.b.v. de SPSO website.
Ik ben zonder vast omlijnd plan voor de toekomst aan de opleiding bij de SPSO begonnen. Ik kwam niet uit de zorg, maar ik wilde wel graag met mensen gaan werken. Ik had het gevoel helemaal blanco aan een nieuwe richting in mijn leven te beginnen en daardoor kon ik me door mijn gevoel laten leiden.
Door de vier opleidingsjaren heen werd mijn interessegebied steeds duidelijker. De Algemene Systeemtheorie vond ik bijzonder boeiend. De heelheid en de vanzelfsprekendheid van deze methodiek waren een eye-opener voor mij. Alles wat ik geleerd heb op het gebied van groepsdynamica en individuele counseling ervaar ik als een positieve aanvulling op mijn studie.
Meteen na het beëindigen van de colleges vond ik een baan in de zorg die helemaal bij mij paste : het begeleiden van mensen in de thuissituatie. Ik werd ambulant begeleider van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ik vond het een geweldige baan en de zoektocht naar mezelf in werk was begonnen. Het was en is ontzettend boeiend. Alles wat ik in de vier opleidingsjaren geleerd heb krijgt een plekje in mijzelf en in mijn werk.
De keus voor de opleiding was een weloverwogen beslissing. Wat mij bijzonder aantrok was o.a. de holistische benadering. Tot op heden ben ik erg blij met mijn keus. Het is inderdaad een brede gedegen opleiding gebleken met een goede koppeling tussen praktijk en theorie. Ik heb een uitstekende basis meegekregen voor mijn huidige werk en voor verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Een droom verwezenlijkt!

De opleiding aan de SPSO Academie Integrale Menswetenschappen heeft een droom verwezenlijkt en mijn leven verrijkt! Al jaren keek ik met verliefde blikken naar alle colleges en trainingen die ik zou krijgen.
Hoeveel meer weet ik nu, en vooral hoeveel meer doorzie en begrijp ik nu : hoe mechanismen zowel tussen mensen, als in de mens, werken. Ik heb zoveel handvatten gekregen om in mijn werk als fysiotherapeut te communiceren, te luisteren naar mensen, te signaleren en hen op weg te helpen zichzelf te helpen.

Persoonlijke Groei en inzicht in de menselijke psyche

Mijn keuze voor de opleiding was vooral gericht op persoonlijke groei. Ik heb enorm veel inzichten opgedaan, en ben me meer bewust geworden van mezelf, de ander en van de beweegredenen van gedrag. Dit bracht steeds meer begrip, acceptatie en inzicht in mijn eigen verantwoordelijkheid voor mijn leven met zich mee.
Ten tweede heb ik de afgelopen vier jaar een brede theoretische kennis opgedaan, waardoor ik inzicht heb gekregen in de veelomvattendheid van de menselijke psyche en de verschillende invalshoeken van waaruit deze bekeken kan worden.

Ik heb er nog lang geen genoeg van …

Enkele maanden geleden ben ik voor het laatst naar de opleiding geweest en ik moet zeggen, ik mis het nog steeds. Ik ben ooit begonnen met het idee ‘al doe ik maar een jaar’, maar het is in de tussentijd nooit bij me opgekomen om te stoppen. Ik wilde vooral een leuke opleiding doen…. Ik ben begonnen met het begeleiden van rouwgroepen. In de afgelopen vier jaar is mijn verlangen om een goede hulpverlener te worden alleen maar gegroeid en graag ga ik nog een vervolgopleiding volgen. Ik heb er nog lang geen genoeg van!

Anderen helpen zichzelf te helpen

De opleiding heeft mij zowel als op werk als op persoonlijk vlak veel gebracht. Een belangrijk aspect vind ik de compassie voor de medemens. Ik heb geleerd om naar het onvermogen te kijken van mijn medemens en geduldig te zijn met de ander en met mijzelf.
Kortom, ik heb geleerd mensen te helpen zichzelf te helpen.

Als verpleegkundige in de terminale thuiszorg had ik veel aan de opleiding

Ik heb veel nieuwe indrukken op psychologisch en filosofisch gebied opgedaan. Persoonlijk heeft de opleiding mij vreugde in het leven, verbondenheid met anderen om mij heen gebracht. Mijn werk is zich aan het vormen in een eigen praktijk en/of een nieuwe werkplek. Als verpleegkundige in de terminale thuiszorg heeft de opleiding mij veel gebracht.

Ik geef nu workshops

In mijn werk bij de Belastingdienst heeft mijn enthousiasme het voor elkaar weten te krijgen dat ik workshops mag verzorgen voor tientallen collega’s op het gebied van bewustwording. Het voelt voor mij als een begin. Ik kan alleen maar zeggen : bedankt!

Ik ben studieloopbaancoach

De inhoud van de opleiding heeft zowel verdieping in mezelf gebracht, als ook in werk. Ik kan meer en beter luisteren en versta de mens beter. Voorheen hielp ik met mijn inzichten en levenservaring, maar nu kan ik de ander beter zien als een mens die losstaat van mijn normen, waarden en verwachtingen.
Ik kan iedereen aanraden om deze opleiding te volgen omdat het een verrijking is in een heel breed spectrum.

Ik voel me kundig

Allereerst heb ik mezelf beter leren kennen en zijn mijn denken en gevoel in balans gekomen. Door de variatie die op de Academie wordt geboden heb ik duidelijk gekregen welk werk en welke richting het beste bij mij past. Door de combinatie van afzonderlijke colleges en trainingen heb ik zowel de kennis als ervaring op kunnen doen om goed onderbouwd te beginnen en voel ik me kundig en zeker genoeg …..

Van tandarts-assistente tot begeleider sociaal-psychiatrie

De opleiding heeft, met daaraan verbonden stage, gezorgd dat ik mij kon omscholen. Van tandartsassistente ben ik nu werkzaam in de sociaal-psychiatrie als begeleider.

Ik heb een hele leuke baan gevonden … dagelijks maak ik gebruik van….

Ik heb geleerd mijn gevoelskant beter te ontwikkelen. Hierdoor is er balans ontstaan tussen ratio en gevoel. Ik ben een open mens geworden die gevoelens kan uiten, voor zichzelf op durft te komen en zelfverzekerder is. Ook heb ik inmiddels een hele leuke baan gevonden. Ik ben nu werkzaam als intern begeleider leerling-zorg op een VMBO-school. Dagelijks maak ik gebruik van hetgeen ik geleerd en ervaren heb tijdens de opleiding, zowel op mijn werk als privé.

De keuze naar de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO

‘Ik ben geïnteresseerd in psychosociaal werk, in psychologie en in pastoraal werk, maar iedere studie is te beperkend.
Op de academie SPSO vond ik de combinatie geheel geïntegreerd. Dit is wat ik zoek. Geweldig!’

Ik ben blij

Ik was zoekende en kreeg van iemand een link naar de Academie SPSO … en ik ben blij dat ik deze keuze gemaakt hebt.
Als er iets is wat deze opleiding mij opgeleverd heeft is het wel persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. De enorme potentie om te kunnen veranderen, die in elke mens aanwezig is.
De brede opleiding heeft me veel meegegeven. Het maken van werkstukken en vooral mijn persoonlijke ervaringen in de trainingsweekenden zijn een verrijking.
Ik ben me gaandeweg de opleiding bewust geworden dat mijn gevoel uitgaat naar ouderen. Mijn hart spreekt in de ontmoeting. Dit komt vooral naar voren in het werk dat ik nu in een verpleeghuis doe ….

Het roer om

Nadat ik, na jarenlang gewerkt te hebben als secretaresse, op een dood spoor was beland, besloot ik het roer om te gooien, mijn hart te volgen en te kiezen voor de Academie Integrale Menswetenschappen SPSO.
Ik kreeg meer dan ik van tevoren had kunnen bedenken.
Diverse onderwerpen ontsloten een nieuwe wereld. Ik kreeg steeds meer inzicht in processen, met name door de biografie en de trainingsweekenden (Gestalt, groepsdynamica, systeemtheorie en dieptecounseling).
Ik kon het geleerde uit de trainingen in praktijk brengen.
Ik wil graag aan mensen leren dat het leven ondanks pijn en tegenslagen de moeite waard is geleefd te worden.
Ik heb genoten van de opleiding.

Aan de docenten en trainers van de SPSO

Voor deze prachtige opleiding, de inhoud en de vorm, het totaal en het detail, voor de aandacht en de toon, de openheid en de ruimte, wil ik jullie danken.

Na de opleiding

Tijdens het allereerste werken in het veld was ik aanvankelijk wat nerveus, maar tegelijkertijd kwam het besef hoeveel ik geleerd had, vooral in de trainingen en hoe ik daar steeds op terug kan vallen.
De enorme zelfreflectie die we in de opleiding hebben meegekregen is een permanente winst!

Groei

In de afgelopen vier jaren heb ik kunnen groeien mede door de opleiding en het fantastische team van coaches en docenten.

Van een oud-student

Ben naar aanleiding van mijn scriptie in een radio-programma actief geweest om luisteraars te adviseren.
Werk voor mezelf en heb meer werk dan ik aankan. Doe begeleiding van mensen met burnout en andere problemen.

Aan de Academie

Hier even een berichtje van mij. Ik wil jullie met vreugde kennisgeven van de start van mijn praktijk. Ik ben er klaar voor!!
Nogmaals bedankt voor alle lessen.

Prijs

Ik heb de derde prijs gewonnen in de categorie ‘Bergse Bos prijs’. Dit is een prijs in de jeugdhulpverlening. Het gaat hier om jongeren die residentieel, ambulant of via een dagbehandeling behandeld worden.

Baan

Na mijn diplomering heb ik beloofd de Academie op de hoogte te houden van mijn solliciteren. En ik kan mededelen dat ik door de opleiding per 1 september a.s. een nieuwe baan gevonden heb.

Hartelijk bedankt!

Leuk vind ik het om jullie te laten weten dat ik aangenomen ben bij Bureau Jeugdzorg. De werkzaamheden worden omschreven als psychosociale hulpverlening.
Het was mijn doel om eindelijk eens een baan te gaan invullen waarin ik langere tijd echt plezier en voldoening kan vinden.
En dat is beter gelukt dan ik ooit had kunnen denken!

Wat mij vooral bewogen heeft

Door levenservaringen ben ik op zoek gegaan naar een studie om bij mezelf weer een ontwikkeling in gang te zetten. Daarnaast wilde ik een manier van werken, waarin ik lichaam en geest met elkaar kon verbinden om dit uiteindelijk toe te kunnen passen als hulpverlener/counselor.
Vooral de combinatie reguliere en alternatieve hulpverlening heeft mij bewogen deze opleiding te gaan doen. Achteraf een goede keus. Ik heb vier jaar met veel plezier de colleges en trainingsweekenden gevolgd. De manier waarop de opleiding is opgebouwd, de onderwerpen van de trainingsweekenden en colleges, vind ik goed.
Verder is de opleiding toch ook zo breed opzet dat ieder die aan de slag wil als counselor, een eigen manier van werken kan hebben.

Opleiding tot counselor

Op dit moment ervaar ik levenslust en enthousiasme om mijn praktijk uit te bouwen. Opeens komen er opdrachten binnen voor psychosociaal werk. Naast het opdoen van kennis over verschillende methodieken, heeft de basisopleiding me geholpen meer inzicht te krijgen in gedrag, denken en voelen.