Scholing  ‘Symboliek – Venster naar de ziel’

C.G. Jung schreef in de vorige eeuw reeds dat ‘in de innerlijke mens de waarheid woont’ en dat symboliek antwoord geeft op vele van onze levensvragen.

J. Campbell stelde dat symbolen spontane voortbrengselen zijn van de menselijke psyche en dat elk symbool de ongeschonden kiemkracht van zijn oorsprong in zich draagt.

Het bestuderen en duiden van de verborgen boodschap in symboliek is daarmede een  prachtig medium, dat ons leven een verdiepende betekenis kan geven.

Symbolen zijn dan ook een venster naar onze ziel.

De Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO biedt vanaf het studiejaar 2015/2016 de scholing ‘Symboliek’ aan voor al diegenen die affiniteit met dit onderwerp hebben.

 

algemeen

 

Symbolen kunnen zowel objectief als subjectief bestudeerd worden.
Deze cursus behandelt  dan ook de universele èn de persoonlijke symbooltaal, waarmee de ziel van de mens zich kenbaar maakt. Schaduw, collectief en persoonlijk onderbewuste en het spirituele of bovenbewuste spelen een sleutelrol. Het leven wordt benaderd vanuit innerlijk bewustzijn en of het nu dromen, sprookjes of de westerse esoterie betreft, steeds gaat het in deze cursus om de betekenisgeving aan datgene dat zich diep in de mens voordoet.

 

onderwerpen die aan bod komen

 

–         bewustzijn vanuit de Jungiaanse filosofie;
–         bewustzijn vanuit de Vedische geschriften;
–         symboliek van het getal, (bijv.de Kabbalah);
–         symboliek van kleuren;
–         symboliek van dromen en droomduiding;
–         symboliek vanuit de westerse esoterie;
–         symboliek vanuit het sprookje;
–         symboliek van het innerlijk zelf.

Tijdens de cursus is de inbreng van de cursisten een belangrijke leidraad.

Praktische oefeningen en opdrachten leveren materiaal op waarmee gewerkt zal worden. De aangeboden werkvormen zullen divers zijn, zoals kunstzinnige middelen, maar bijvoorbeeld ook het werken met verhalen, persoonlijke symboliek en dromen.
Theorie wordt afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

 

docente

 

De cursus staat onder leiding van Fransje de Jongh. Fransje (1955) bezocht vele landen en bestudeerde verschillende culturen, waaronder de indianen van de Amerikaanse continenten, de hindoeistische en boeddhistische tradities en onze westerse cultuur. Zij volgde opleidingen en trainingen w.o. integrale filosofie en transpersoonlijke counseling in binnen- en buitenland.

Fransje heeft zich gespecialiseerd in het menselijk bewustzijn, waarin zich de ontwikkeling van onze Ziel afspeelt, datgene waarvoor vaak geen woorden zijn en wat in symboliek wordt uitgedrukt.

Symboliek is volgens haar een venster naar ons diepste wezen. Zij is auteur van meerdere boeken.

 

vooropleiding

 

Deze scholing is voor ieder die geïnteresseerd is in de diepere betekenis van symboliek.
Het denkniveau van de cursus is HBO; de vereiste leeftijd 21+.

eindtermen

 

De cursist is zich na de cursus meer bewust van en meer vertrouwd met de aspecten en de betekenis van symbolen en symboliek, zowel op persoonlijk als collectief niveau.

Er wordt van deelnemers verwacht literatuur studie te doen en oefenopdrachten te maken.
De cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname.

(Indien men zich diepgaand wil scholen om mensen in gesprekken te kunnen begeleiden, is het mogelijk de module ‘Training Gespreksvaardigheden en Counselingstechnieken’ te volgen.
Informatie hierover kan via de administratie van de opleiding verkregen worden : adm@spso.nl)

praktische informatie

 

Data : 26/09,  17/10, 07/11, 21/11 en 05/12/2015.
Kosten : € 775,= (inclusief koffie/thee, materiaal-kosten en syllabi.)
Groep : minimaal 6 personen.

De cursus vindt plaats op onze prachtige locatie Academie Integrale Menswetenschappen –  SPSO  te Huis ter Heide (nabij Utrecht).