Onze visie

Onze Academie heeft door de jaren heen steeds haar innovatieve karakter kunnen tonen, de woorden ‘psychosociaal’ en ‘counseling’ zijn door ons ingebracht in Nederland, evenals de naam ‘Integrale Menswetenschappen’.

We hebben een zo breed mogelijke mensvisie.
De naam ‘Academie Integrale Menswetenschappen’ is gekozen omdat het in een brede mensvisie gaat om kennis en wetmatigheden van direct zichtbare processen, als ook om kennis en wetmatigheden over innerlijke vaak niet-zichtbare processen.
Het verdiepende aspect, de gelaagdheden van het bewustzijn van de mens en reguliere als ook niet-reguliere visies worden bestudeerd en geïntegreerd. Beide vormen van kennis over de mens horen bij elkaar en dienen in elkaars verlengde te liggen.
De Academie geeft op deze manier een antwoord op de moderne tijd, waarin verdieping van kennis, waarden en erkenning van zichzelf en de ander zo noodzakelijk blijkt te zijn.

In het opleiden van hulpverleners, vertrouwenspersonen, psychologen, coaches, (transpersoonlijk) counselors, psychosociaal werkenden, geestelijk begeleiders en therapeuten proberen wij een verdiepend antwoord te geven op maatschappelijke behoeften, leemte en nood.

In de gehele opleiding psychologie, psychosociaal werk en (transpersoonlijk) counseling speelt, buiten alle psychologische stromingen en therapievormen de persoonlijkheid van de hulpverlener dan ook een belangrijke rol. De levenservaring van de hulpverlener zelf en zijn/haar bewustzijn hierover is uitermate belangrijk in begeleidingsprocessen.

Verder blijkt steeds meer dat er op de arbeidsmarkt een groeiende behoefte bestaat aan degelijk opgeleide professionals bijvoorbeeld diegenen die tussen de huisarts en de veelal gespecialiseerde psycholoog/psychiater in staan om op adequate, doelmatige én betaalbare wijze de ‘lichtere’ geestelijke problematiek op te vangen.
In een steeds duurdere gezondheidszorg met steeds minder financiële middelen blijkt de inzet van onze afgestudeerden noodzakelijk in een groeiende arbeidsmarkt.
Onze opleiding psychologie, psychosociaal werk en (transpersoonlijke) counseling, en onze voortgezette opleidingen blijken een stimulerende ervaring voor haar studenten en leveren een waardevolle bijdrage aan zowel de professionele als de persoonlijke ontwikkeling.

De visie ‘een ander helpen zichzelf te helpen’ centraal staat, omdat wij geloven in de veerkracht van ieder mens.