Onze Academie is het oudste en meest bekende particuliere instituut op het gebied van opleidingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Wij bieden onder andere de studie Psychosociale Begeleiding (psychosociaal werker, (transpersoonlijk) counselor of psycholoog) en diverse voortgezette opleidingen.
We hebben al ruim vijfendertig jaar lang onze kwaliteit bewezen, niet alleen omdat we een van de grotere instituten in Nederland zijn, maar ook omdat onze vele afgestudeerden hun sporen nalaten op de arbeidsmarkt.

Onze opleiding Psychosociale Begeleiding met afstudeervarianten psychosociaal werk, (transpersoonlijk) counseling of psychologie wordt op professioneel hoger onderwijs-niveau aangeboden door professionele, gerenommeerde docenten en trainers. In al haar onderwijsprogramma’s heeft de Academie steeds kwaliteit, ervaring en deskundigheid hoog in het vaandel staan.

De SPSO heeft door de jaren heen steeds haar innovatieve karakter kunnen tonen, de woorden ‘psychosociaal’ en ‘counseling’ zijn door ons ingebracht, evenals de naam ‘Integrale Menswetenschappen’. Het feit dat anderen onze initiatieven volgen geeft de kracht van de SPSO aan.

Bij- en nascholingsactiviteiten en voortgezette opleidingen die rekening houden met uw baan worden aangeboden voor diegenen die een opleiding psychologie, (transpersoonlijke) counseling en psychosociaal werk voltooid hebben, maar ook voor psychologen en collega’s van aanverwante vakgebieden met een psychologisch component.

Verder biedt ons instituut cursussen op maat aan voor het bedrijfsleven en de gezondheidszorg en sluiten we aan bij de meest recente ontwikkelingen in de Jeugdhulpverlening en POH-GGZ.

Het instituut

Het instituut heeft een zo breed mogelijke mensvisie. De naam ‘Academie Integrale Menswetenschappen’ is gekozen omdat het in een brede mensvisie gaat om kennis en wetmatigheden van direct zichtbare processen, als ook om kennis en wetmatigheden over innerlijke vaak niet-zichtbare processen. Het verdiepende aspect, de gelaagdheden van het bewustzijn van de mens en reguliere als ook niet-reguliere visies worden bestudeerd en geïntegreerd. Beide vormen van kennis over de mens horen bij elkaar en dienen in elkaars verlengde te liggen. De Academie geeft op deze manier een antwoord op de moderne tijd, waarin verdieping van kennis, waarden en erkenning van zichzelf en de ander zo noodzakelijk blijkt te zijn.

De Academie geeft in het opleiden van hulpverleners, vertrouwenspersonen, psychologen, coaches, (transpersoonlijk) counselors, psychosociaal werkenden, geestelijk begeleiders en therapeuten een verdiepend antwoord op maatschappelijke behoeften, leemte en nood, waarbij de visie ‘een ander helpen zichzelf te helpen’ centraal staat, omdat wij geloven in de veerkracht van iedere mens. Daarbij is het van essentieel belang dat de hulpverlener kennis heeft van en kan omgaan met de eigen persoonlijkheid, daar dit het instrument zal zijn dat wordt ingezet in de toekomstige werksituatie.

In de gehele opleiding tot psycholoog, psychosociaal werkende en (transpersoonlijk) counselor speelt, buiten alle psychologische stromingen en therapievormen de persoonlijkheid van de hulpverlener dan ook een belangrijke rol.

Verder blijkt steeds meer dat er op de arbeidsmarkt een groeiende behoefte bestaat aan degelijk opgeleide professionals die tussen de huisarts en de veelal gespecialiseerde psycholoog/psychiater in staan om op adequate, doelmatige én betaalbare wijze de ‘lichtere’ geestelijke problematiek op te vangen. In een steeds duurdere gezondheidszorg met steeds minder financiële middelen blijkt de inzet van onze afgestudeerden noodzakelijk in een groeiende arbeidsmarkt. Onze opleiding psychologie, psychosociaal werk en (transpersoonlijke) counseling, en onze voortgezette opleidingen blijken een stimulerende ervaring voor haar studenten en leveren een waardevolle bijdrage aan zowel de professionele als de persoonlijke ontwikkeling.

Wij bieden o.a. aan :

Kijkt u dit alles na op de volgende pagina’s van deze website en/of neemt u persoonlijk contact op voor uw specifieke wensen, want we staan u gaarne ten dienste!