Opleiding Psychosociale Begeleiding (3 jaar)

Beroepspleiding Psychosociale Begeleiding met afstudeerrichtingen: Psychosociaal Werk, Psychologie en Transpersoonlijke Counseling. Een drie-jarige opleiding voor hen die zich diepgaand willen specialiseren in menselijke processen en dit in de praktijk willen toepassen.
De meest beknopte omschrijving van de aangeboden vorm van hulpverlening en counseling is: een ander helpen zichzelf te helpen. Je zoekt samen met de cliënt naar meer mogelijkheden, zodat de hulpvragende zelf een hem (haar) bedreigend probleem beter kan formuleren, hanteren of oplossen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt.

Bekijken

Opleiding Kunstzinnige Counseling

De voortgezette eenjarige opleiding Kunstzinnige Counseling is voor hulpverleners en begeleiders die met het beeldend vermogen van de cliënt willen werken, het creatieve dynamische proces dat helend voor de mens is.
Er wordt met beeldend materiaal gewerkt en de dieptepsychologische achtergronden worden doorgrond.
Deze opleiding start een maal per jaar in het najaar.
Bij onvoldoende vooropleiding is een ‘reparatie’traject mogelijk.

Bekijken

Bij- en nascholingen

Jungiaans Coachen
Verlies- en Rouwverwerking
Stervensbegeleiding ‘de dood omarmd’
Schrijven als therapeutisch middel
Masterclass Groepsdynamica
Contextuele therapie
Familieopstellingen
Relatietherapie
Voortgezette Counselingstechnieken

Bekijken

Lezingen en workshops

De opleiding biedt lezingen en workshops aan over verschillende specifieke onderwerpen, zoals Esoterisch Christendom, Rouw, Jung, Beeltaal van het onbewuste. Deze lezingen duren een halve of gehele dag en staan open voor allen die geïnteresseerd zijn. Uw vooropleiding is hier dus niet van belang.
De lezingen en workshops worden verzorgd door gerenommeerde docenten en specialisten in het onderwerp.
De lezingen en workshops gaan door op het aantal geïnteresseerden.
Als je jezelf inschrijft ontvangt je een bevestigingsmail.
Klik op de onderstaande knop om de onderwerpen, data en prijs te bekijken.

Bekijken

Welkomstwoord

Onze Academie, een particuliere stichting, geeft al bijna 40 jaar onderwijs in de geestelijke gezondheidszorg.

De opleiding Psychosociale Begeleiding, met afstudeervarianten psychosociaal werk, transpersoonlijke counseling en psychologie, wordt op HBO-niveau aangeboden door gerenommeerde docenten en trainers.
Kwaliteit, ervaring en deskundigheid staan dan ook hoog in het vaandel.

Bij- en nascholingsactiviteiten en voortgezette opleidingen, die rekening houden met je baan, worden aangeboden voor diegenen die een opleiding psychologie, (transpersoonlijke) counseling en psychosociaal werk voltooid hebben, maar ook voor psychologen en collega’s van aanverwante vakgebieden met een psychologisch component.

 

Onze brede mensvisie wordt weerspiegeld in de naam ‘Integrale Menswetenschappen’.
Het verdiepende aspect, de gelaagdheden van menselijk bewustzijn, reguliere én niet-reguliere visies worden bestudeerd en geïntegreerd. De visie ‘een ander helpen zichzelf te helpen’ staat centraal, omdat wij geloven in de innerlijke veerkracht van iedere mens. Buiten alle psychologische stromingen en therapievormen speelt ook de persoonlijkheid van de hulpverlener een belangrijke rol.

Wij geven antwoord op de dure gezondheidszorg met steeds minder financiële middelen door hulpverleners op te leiden die effectief, professioneel, maar ook verdiepend kunnen werken.
De toename van onze afgestudeerden in deze arbeidsmarkt is dan ook nog steeds groeiend!

Je bent van harte welkom op onze Academie!

Voor studenten

Onze studenten kunnen hier inloggen naar de portfolio (cijferlijst), syllabi en (scriptie-)bibliotheek.

 

 

Studenten login

diplomering

  • Je kunt het hele jaar afstuderen!