Stichting Psycho-Sociale Opleidingen

Organisatie en algemene informatie

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  • stichtingsbestuur SPSO (Stichting Psycho-Sociale Opleidingen)
  • directie
  • administratie
  • docenten en trainers

Stichtingsbestuur en directie

Het stichtingsbestuur draagt de eindverantwoording voor de opleiding; de directie draagt zorg voor het totale management van de opleiding.

SPSO staat voor Stichting Psycho-Sociale Opleidingen en de naam Academie Integrale Menswetenschappen (AIM) is bijgevoegd, omdat dit de integrale mensvisie uitdraagt.

Administratie

  • Tel: 030 280 38 19 (telefonisch spreekuur : iedere di t/m vrij 10.00 – 12.00 uur)
  • E-mail administratie: adm@spso.nl
  • Website: www.spso.nl
  • KvK: 41203185
  • Rekeningnummer NL 16 INGB 0005 567 726, ten name van de SPSO.

Locatie, bereikbaarheid en herkomst studenten

De colleges, trainingen en bij- en nascholingen worden in Huis ter Heide nabij Utrecht gegeven.

Cursisten reizen vaak samen.

Al het onderwijs vindt plaats op zaterdagen en enkele weekenden. In dat laatste geval zijn overnachtingen op locatie bij het collegegeld inbegrepen.

Onze studenten komen uit geheel Nederland, van Limburg tot de Waddeneilanden, van Noord-Holland tot Zeeland, maar ook uit België en soms zelfs uit andere Europese en niet-Europese landen.

Scroll naar boven